odpady uprzątnięte

Odpady uprzątnięte w Bytomiu

Urząd Miejski w Bytomiu (UM) poinformował, że apokaliptyczny widok odpadów, sięgających wierzchołków drzew przy ul. Szyb Zachodni w Miechowicach to już przeszłość. Zakończyła się bowiem akcja usuwania odpadów podrzuconych przez nieznanego sprawcę.

Nadal pracujemy metodą faktów dokonanych. Miejsce jest posprzątane, co oznacza, że zobowiązana do posprzątania terenu Spółka Restrukturyzacji Kopalń w całości wykonała decyzję nakazująca usunięcie i utylizację podrzuconych tu odpadów komunalnych – powiedział Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.

Zniknął apokaliptyczny widok w Bytomiu, czyli odpady uprzątnięte

Jak podaje UM, uprzątnięte już odpady komunalne znajdowały się na terenie, który w 2015 r. Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK) przejęła od Kompanii Węglowej. Spółka miała wykonać rekultywację terenu, zalesiając go.

Bytomski magistrat przypomina, że na przełomie lat 2016/2017 na skarpę przy ul. Szyb Zachodni trafiły duże ilości odpadów komunalnych niewiadomego pochodzenia. Policja prowadziła dochodzenie, próbując ustalić, do kogo należą, a miasto wydało SRK decyzję administracyjną nakazującą posprzątanie terenu.

Spółka odwoływała się od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO), argumentując, że nie ma tytułu prawnego do terenu i nie jest właścicielem odpadów. W 2018 r. SKO uznało argumenty SRK i uchyliło decyzję.

Postępowanie wyjaśniające w sprawie zaśmiecenia terenu prowadziła policja, jednak nie udało się wykryć sprawcy. Stąd też po zakończeniu śledztwa pod koniec listopada 2018 r. Prezydent Bytomia ponownie wydał decyzję nakazującą uprzątnięcie przez SRK terenu.

Pod koniec marca tego roku sprawą ponownie zajęło się SKO, które tym razem podtrzymało decyzję wydaną przez Prezydenta Bytomia. Stała się ona ostateczna i nic nie stało już na przeszkodzie by wyegzekwować jej wykonanie. – Dziękuję za wszystkie interwencje, bo to one przyczyniły się do tego, że możemy skutecznie działać – powiedział prezydent Wołosz.

Na podstawie www.bytom.pl

fot. UM w Bytomiu

reklama

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

 

reklama