Odpady i Środowisko

Odpady i Środowisko – kolejne wydanie dwumiesięcznika

Przed świętami Bożego Narodzenia wydawca dał czytelnikom możliwość zapoznania się z zawartością kolejnego wydania dwumiesięcznika pt. „Odpady i Środowisko”.

Wydanie oprócz szeregu branżowych informacji i relacji z wydarzeń, podczas których wiele uwagi poświęcono gospodarce odpadami (np. relacja z Pomorskiego Eko Forum, pt. „Najlepiej gdyby odpadów było coraz mniej”), przynosi także szereg artykułów dotykających kwestii związanych z gospodarowaniem odpadami.

Odpady i Środowisko – artykuły o odpadach

Znaleźć tu można m.in. tekst przygotowany przez dr inż. Beatę B. Kłopotek zatytułowany „Zapobieganie powstawaniu odpadów niebezpiecznych”, a omawiający poświęcony temu zagadnieniu, raport Europejskiej Agencji Środowiska. „Dotychczas Europejska Agencja Środowiska corocznie dokonywała przeglądu programów zapobiegania powstawaniu odpadów. W oparciu o zgromadzone doświadczenia, planuje się, aby kolejne raporty były poświęcone poszczególnym strumieniom odpadów lub poszczególnym sektorom oraz aby poszczególne tematy były powtarzane co 5–10 lat, co umożliwiłoby zaobserwowanie faktycznych rezultatów wdrażanych polityk. W raporcie sugerowano, aby kolejne raporty były przygotowywane co drugi, a nawet trzeci rok, co pozwoliłoby na bardziej dogłębną analizę.” – napisała autorka.

środowisko i odpady

„Odpady powstające ze spalania biomasy w związku z wytwarzaniem energii elektrycznej lub cieplnej w elektrowniach, elektrociepłowniach lub ciepłowniach klasyfikuje się w grupie 10 i podgrupie 10 01. Takich odpadów nie należy klasyfikować w grupie 20, gdyż nie spełniają definicji odpadów komunalnych.” – napisał Przemysław Gogojewicz w artykule pt. „Klasyfikacja odpadów powstających w kotłowni spółdzielni”.

Nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi” – taki tytuł nosi obszerne opracowanie przygotowane przez dr. Bartosza Draniewicza. Autor w artykule szeroko opisuje zmiany, jakie wraz z początkiem bieżącego roku weszły w obszarze gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Uwagę czytelników zwrócić może również rozmowa z Ryszardem Nowakowskim, przewodniczącym Związku Międzygminnego Bzura opublikowana pt. „50 tysięcy ton odpadów rocznie”.

Zachęcamy do sięgnięcia po wydanie i lektury.

fot. sozosfera.pl i Maxpress

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu