Odpady PET

Odpady PET. Oddzielić tacki od butelek

Ponad milion butelek z tworzyw sztucznych jest sprzedawanych co minutę na całym świecie, a w ciągu następnych pięciu lat oczekuje się, że liczba ta wzrośnie o dalsze 20% – podaje firma TOMRA Sorting.

By ograniczyć skalę problemów środowiskowych związanych z opisaną sytuacją, regulacje Unii Europejskiej stają się coraz bardziej restrykcyjne, a organizacje takie jak Plastics Recyclers Europe opracowują wytyczne dotyczące recyklingu tacek PET. Mają one zachęcić do wydzielania ich ze strumienia odpadów i stworzyć nowe rynki dla tego produktu opakowaniowego.

W odpowiedzi na rodzące się zapotrzebowanie firma TOMRA Sorting przedstawiła w ostatnim czasie nową technologię do wydzielenia jednowarstowych tacek PET od butelek PET. Technologia ta skrywa się pod nazwą TOMRA SHARP EYE.

Nowe rozwiązanie nie tylko umożliwia separację jednowarstwowych tacek PET od butelek PET, ale dodatkowo zwiększa możliwości sytemu AUTOSORT firmy TOMRA o separację tacek wielowarstwowych.

Odpady PET – technologia pomoże oddzielić tacki od butelek

Jak zaznacza firma TOMRA Sorting, wprowadzenie opisywanej technologii usprawni procesy odzysku i recyklingu, zwiększając ich efektywność. Chodzi o to, że niewielkie, lecz istotne różnice pomiędzy chemicznymi właściwościami tacek PET do żywności i butelek PET, wymuszają rozdzielanie tych odpadów do dwóch odrębnych strumieni surowcowych.

Odpady PET

Spodziewamy się, że nasza nowa technologia TOMRA SHARP EYE będzie pożądana w sortowniach, w zakładach zbiórki odpadów oraz w centrach recyklingowych PET. Popyt na nią prawdopodobnie będzie rósł, gdyż międzynarodowa tendencja do mobilnego stylu życia jest coraz bardziej zauważalna, co wzmaga korzystanie z butelek i tacek z tworzyw sztucznych używanych do podawania owoców, warzyw czy innej żywności – stwierdza Valerio Sama, menedżer produktu w TOMRA Sorting Recycling.

Kluczem do tego technologicznego przełomu – jak określa wprowadzenie nowego rozwiązania firma TOMRA Sorting – jest udoskonalenie technologii nazywanej FLYING BEAM®. To pierwszy system detekcji przy pomocy bliskiej podczerwieni (NIR) ze skanowaniem punktowym (bez potrzeby używania zewnętrznych lamp), który koncentruje się tylko na skanowanym obszarze taśmy przenośnika. Dzięki szerokiemu zakresowi potencjalnej kalibracji, możliwe jest wychwycenie nawet najmniejszych różnic molekularnych w materiałach przechodzących przez linię do segregacji. Obecnie dzięki zastosowaniu omawianej technologii – większym soczewkom dla wyższego natężenia światła – możliwa jest detekcja nawet najtrudniejszych do rozróżnienia, ze względu na ich właściwości, materiałów.

Proces kończący się oddzieleniem jednowarstwowych tacek PET od butelek PET jest bezproblemowy i elastyczny – zapewnia TOMRA Sorting. Podczas przygotowania do sortowania zmieszanych tworzyw sztucznych, z różnymi polimerami, selektywnie zebrane opakowania lub wstępnie przesortowane tworzywa pochodzące z sortowni odpadów komunalnych, w pierwszym etapie przechodzą przez proces mechaniczny. Eliminuje on większe materiały, głównie materiały miękkie, takie jak folie i inne przedmioty nie będące tworzywami. Następnie, aby wydzielić zmieszane tworzywa PET wg różnych polimerów, AUTOSORT działa jako łączony system identyfikujący materiał i kolor w połączeniu z detekcją wielkości ziarna. Nawet przy bardzo odmiennym, zmieszanym materiale wejściowym, proces ten charakteryzuje się wysoką efektywnością sortowania wynoszącą co najmniej 95% – zapewnia producent.

Więcej informacji i testy

Zainteresowani technologią mogą uzyskać więcej informacji o systemie podczas targów PLASTOL KIELCE, na stoisku 89 w hali B. Istnieje także możliwość przeprowadzenia testów na urządzeniu TOMRA AUTOSORT z nową technologią TOMRA SHARP EYE. Testy, po uprzednim umówieniu się, mogą być przeprowadzone w Centrum Testów w Koblencji w Niemczech.

Na podstawie informacji nadesłanej przez TOMRA Sorting

fot. i rys. TOMRA Sorting

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama