Odpady. Nieprawidłowa transpozycja przepisów

Odpady. Nieprawidłowa transpozycja przepisów

Komisja Europejska (KE) wzywa Polskę do prawidłowego wdrożenia przepisów dotyczących odpadów – informuje Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do władz Polski wezwania do usunięcia uchybienia w związku z niezapewnieniem prawidłowej transpozycji niektórych przepisów dyrektywy ramowej w sprawie odpadów (dyrektywa 2008/98/WE).

Odpady. Nieprawidłowa transpozycja przepisów – KE wzywa do usunięcia uchybień

Jak podkreśla Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, w prawie Unii Europejskiej określono m.in. cele w zakresie ponownego użycia i recyklingu odpadów z budów i rozbiórek oraz wymogi dotyczące odpadów niebezpiecznych, a także treści planów gospodarowania odpadami. Właściwe stosowanie unijnych przepisów dotyczących odpadów ma zasadnicze znaczenie dla przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym – zaznacza KE.

W opinii KE, Polska nie sprostała tym oczekiwaniom i dlatego Komisja podjęła decyzję o skierowaniu do władz naszego kraju wspomnianego wezwania. Polska ma teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń przedstawionych przez Komisję.

W przypadku braku reakcji Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

fot. sozosfera.pl

reklama

partner merytoryczny

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama