Odpady nielegalnie składowane

Odpady nielegalnie składowane w Trzebieniu częściowo uprzątnięte

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu (WIOŚ) przypomniał, że kilka miesięcy temu Inspektorat informował o znalezisku, jakim były odpady nielegalnie składowane w miejscowości Trzebień. Na terenie o powierzchni ok. 84 ha, gdzie przed laty stacjonowały wojska radzieckie, zgromadzono głównie odpady w postaci zużytych pojazdów, tzw. wraków, a także części z nielegalnego demontażu pojazdów, kabli, odpadów gumowych w postaci opon (odpadów palnych) – zaznacza WIOŚ.

Odpady nielegalnie składowane w Trzebieniu – sprzątanie terenu rozłożone na etapy

Z uwagi na charakter sprawy, rodzaje i ilości odpadów, obok WIOŚ-u w pracach uczestniczyły inne służby i instytucje, w tym policja, straż pożarna, nadleśnictwo, patrol saperski oraz Starostowo Powiatowe Jelenia Góra. Sprawą zajmuje się również właściwa prokuratura, którą WIOŚ zawiadomił w związku ze zdarzeniem, polegającym na postępowaniu z odpadami niezgodnie z przepisami prawa, co mogło stanowić zagrożenie życia lub zdrowia człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym.

Uprzątnięcie terenu rozłożone jest na etapy. Pierwszy etap usuwania odpadów zgromadzonych w miejscu do tego nieprzeznaczonym był możliwy po informacji otrzymanej od prokuratora, iż wskazane odpady nie są przedmiotem dalszych czynności dochodzeniowo-śledczych.

Odpady nielegalnie składowane w Trzebieniu – usunięto 350 ton

Teren, na którym nielegalnie składowano odpady jest sprzątany aby przywrócić go do stanu właściwego, wyeliminować zagrożenie dla środowiska i przywrócić mu walory przyrodnicze – podkreśla WIOŚ i dodaje, że w ramach zrealizowanego pierwszego etapu, prace trwały kilka dni, a w ich trakcie usunięto ok. 350 ton odpadów. Odpady usuwane były przez specjalistyczne firmy i przekazywane do unieszkodliwiania, a koszt prac związanych z usuwaniem będzie szacowany na dalszych etapach prac – podał WIOŚ.

Działania koordynował WIOŚ we Wrocławiu, który wskazał, że usuwanie odpadów przebiegało sprawnie, dzięki zaangażowaniu władz i przedstawicieli Starostwa w Jeleniej Górze.

Przy okazji WIOŚ przypomina, że starosta podobnie, jak wójt czy burmistrz lub prezydent miasta z mocy prawa jest organem ochrony środowiska, który na terenie swojej właściwości winien uczestniczyć w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska, jakie przypisał mu ustawodawca.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. WIOŚ we Wrocławiu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu