Odpady – można potwierdzić kwalifikacje

Odpady – można potwierdzić kwalifikacje

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM) poinformował o terminie egzaminu z zakresu gospodarowania odpadami.

Wspomniany egzamin ma stwierdzić kwalifikacje w zakresie składowania bądź termicznego przekształcania odpadów, a także w dziedzinie prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Egzamin z wiedzy na temat gospodarowania odpadami

Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej Marszałka Województwa Mazowieckiego powołał zarządzeniem nr 388/2017 z 31 lipca 2017 r. Przewodniczący zapowiedział, że egzamin odbędzie się 27 września br.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie pisemnego wniosku oraz uiszczenie opłaty, której wysokość stanowi 34% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za ostatni kwartał poprzedzający datę złożenia wniosku. Urząd marszałkowski na wnioski będzie czekał do 31 sierpnia br.

Jak podaje UMWM, egzamin, zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Środowiska z 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami, obejmuje znajomość regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami. W szczególności zaś ma zweryfikować znajomość kilku zakresów gospodarowania odpadami. I tak oceniana będzie wiedza na temat zasad gospodarowania odpadami, obowiązków posiadaczy odpadów, a także procedur przyjmowania i badania odpadów w spalarniach i współspalarniach odpadów. Ponadto zakresy tematyczne weryfikowane podczas egzaminu dotyczyć będą procedur przyjmowania odpadów, metod i sposobów eksploatacji, zamknięcia i rekultywacji składowisk odpadów. Można będzie także sprawdzić swoją wiedzę w odniesieniu do wymagań technologicznych oraz najnowszych dostępnych technik odpowiednio dla termicznego przekształcania odpadów albo składowania odpadów. Ostatni obszar tematyczny obejmuje zasady prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Egzamin przeprowadza się oddzielnie dla każdego zakresu w formie testu pisemnego składającego się z 40 pytań. Warunkiem uzyskania świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami jest złożenie przez zainteresowanego egzaminu z wynikiem pozytywnym. Należy uzyskać co najmniej 75% prawidłowych odpowiedzi.

Na podstawie www.mazovia.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

partner portalu

 

reklama