Odpady komunalne

Odpady komunalne. Zmiany w Koninie

Urząd Miejski w Koninie (UM) poinformował, że od 1 stycznia 2018 r. w systemie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta wprowadzone zostaną zmiany.

Są one konsekwencją podjęcia przez Radę Miasta Konina Uchwały nr 558 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 388 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkanych poza gminnym systemem

Zgodnie z decyzją radnych nieruchomości niezamieszkane zostaną wyłączone z systemu odbioru odpadów komunalnych organizowanego przez Miasto Konin. Oznacza to, że każdy właściciel nieruchomości niezamieszkanej ma obowiązek zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą, która posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

Obowiązek zawarcia umowy dotyczy wszystkich przedsiębiorców, instytucji kultury, oświaty, zdrowia, zarządców ogrodów działkowych, cmentarzy oraz właścicieli działek letniskowych – wylicza koniński magistrat.

Jak zaznacza UM, na właścicielu nieruchomości niezamieszkanej spoczywa obowiązek poinformowania magistratu o zawarciu umowy na odbiór odpadów komunalnych. Termin przekazania stosownej informacji upływa 15 lutego 2018 r. jednocześnie warto pamiętać, że zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Prezydentowi Miasta Konina przysługuje prawo kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych. Niedopełnienie powyższego obowiązku jest wykroczeniem.

Na podstawie www.konin.pl

fot. sozosfera.pl

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny