Odpady komunalne

Odpady komunalne. Zmiany w Koninie

Urząd Miejski w Koninie (UM) poinformował, że od 1 stycznia 2018 r. w systemie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta wprowadzone zostaną zmiany.

Są one konsekwencją podjęcia przez Radę Miasta Konina Uchwały nr 558 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 388 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkanych poza gminnym systemem

Zgodnie z decyzją radnych nieruchomości niezamieszkane zostaną wyłączone z systemu odbioru odpadów komunalnych organizowanego przez Miasto Konin. Oznacza to, że każdy właściciel nieruchomości niezamieszkanej ma obowiązek zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą, która posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

Obowiązek zawarcia umowy dotyczy wszystkich przedsiębiorców, instytucji kultury, oświaty, zdrowia, zarządców ogrodów działkowych, cmentarzy oraz właścicieli działek letniskowych – wylicza koniński magistrat.

Jak zaznacza UM, na właścicielu nieruchomości niezamieszkanej spoczywa obowiązek poinformowania magistratu o zawarciu umowy na odbiór odpadów komunalnych. Termin przekazania stosownej informacji upływa 15 lutego 2018 r. jednocześnie warto pamiętać, że zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Prezydentowi Miasta Konina przysługuje prawo kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych. Niedopełnienie powyższego obowiązku jest wykroczeniem.

Na podstawie www.konin.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

partner portalu

 

reklama