Odpady – cenny surowiec

Oczyszczalnię ścieków w Żarowie czeka modernizacja. Inwestycje warte 3,8 mln zł zostaną przeprowadzone jeszcze w tym roku.
 
Odpady ze zmodernizowanej oczyszczalni nie będą już trafiały na składowisko, tylko staną się surowcem do budowy dróg, wałów i budynków. W efekcie realizacji projektu rocznie 25 ton piasku i kamieni będzie odzyskiwane jako materiał budowlany. W ramach przedsięwzięcia powstanie także suszarnia. Dzięki temu o ponad 1000 ton rocznie zmniejszy się ilość osadów ściekowych. Zostaną one wykorzystane m.in. jako nawóz przy uprawach leśnych.
 
Zadanie otrzymało wsparcie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 1,8 mln zł.
 
Na podstawie: www.fos.wroc.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu