Odpadowo i charytatywnie

Odpadowo i charytatywnie

Dochód z akcji charytatywnej pn. „Świąteczna Eko Pomoc”, która odbyła się 9 grudnia 2017 r., wyniósł ponad 10 tys. zł – poinformował Urząd m.st. Warszawy (UM).

Pozyskane w ramach akcji środki zostały przekazane seniorom z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (PZERiI) z oddziału rejonowego Targówek.

Odpadowo i charytatywnie w stolicy – akcja podsumowana

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za udział w akcji charytatywnej. Udało nam się zebrać 34 tony odpadów segregowanych i rozdać ponad 6 tysięcy świątecznych drzewek. Dziękuję również naszym partnerom za zaangażowanie i wkład w pomyślny przebieg przedsięwzięcia. Dzięki zebranym środkom, seniorzy będą mogli kupić niezbędny sprzęt komputerowy i biurowy potrzebny w ich codziennej działalności – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent stolicy.

To dla nas, seniorów nadzwyczajne wyróżnienie i wsparcie, ale także zobowiązanie do dalszego działania na rzecz tworzenia coraz bardziej przyjaznych warunków dla emerytów, rencistów i inwalidów – mówi Witold Harasin z PZERiI.

„Świąteczna Eko Pomoc” to organizowana cyklicznie w grudniu akcja charytatywna promująca zasady selektywnej zbiórki odpadów i zachęcająca mieszkańców do korzystania z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-ów). W ramach akcji mieszkańcy w zamian za posegregowane odpady, w tym niebezpieczne otrzymują choinki w doniczkach. Natomiast cały uzyskany w ramach akcji dochód przeznaczany jest na cele charytatywne.

Pierwsza akcja została zorganizowana została w 2015 r., a dochód został przekazany na odbudowę przedszkola na Filipinach. Druga Świąteczna Eko Pomoc odbyła się w 2016 r., a zebrane środki wsparły Fundację Muzyczni Czarodzieje.

W grudniu 2018 r. planowana jest już 4 edycja „Świątecznej Eko Pomocy”.

Ponad 10 tys. zł na rzecz seniorów

W podsumowanej właśnie akcji, w dwóch PSZOK-ach, przez cztery godziny trwania wydarzenia, rozdano 6,5 tys. świątecznych drzewek, a w zamian zebrano ponad 34 tony odpadów, w tym 3,92 t szkła, 3,88 t opakowań z papieru i tektury, 3,88 t opakowań z tworzyw sztucznych, 1,93 t baterii i 21,26 t elektroodpadów.

Dochód uzyskany z zagospodarowania zebranych odpadów wyniósł 10384,62 zł i w całości został przekazany na rzecz seniorów z PZERiI.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Warszawy

fot. UM Warszawy

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner medialny

reklama