Odpadowe kolaże na konkurs

Uświadomienie uczniom oraz ich opiekunom, jak bardzo istotny jest problem segregacji i zapobiegania powstawaniu odpadów – to cel, jaki stawiają sobie organizatorzy XI Kaliskiej Przygody z Odpadami „Kolaże fotomontaże” – Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Inicjatywa ta ma również mobilizować uczniów do twórczego myślenia oraz kształtowania właściwej postawy i świadomości ekologicznej.
 
plakat-kolaż
 
W konkursie mogą brać udział przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja z obszaru działania Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej, zgodnej z celem konkursu. Należy ją wykonać na papierze w formacie A3, w technice kolażu, z wykorzystaniem wyłącznie papieru (można używać gazet, czasopism, opakowań, tektur, bibuły, z nastawieniem na powtórne wykorzystanie materiałów).
 
Prace będą oceniane i nagradzane przez komisję w czterech kategoriach: przedszkola, uczniowie szkoły podstawowej klas I-III, uczniowie szkoły podstawowej klas IV-VI oraz gimnazja.
 
Organizatorzy czekają na prace do 22 kwietnia 2015 r.
 
Na podstawie: www.orlistaw.pl

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama