Odpadowa sesja

Wyjaśnienie „odpadowego problemu” legło u podstaw zwołania w ostatnim tygodniu wakacji 45. sesji Sejmiku Województwa Opolskiego. Spółka „Naprzód” w Rydułtowach wezwała Sejmik do usunięcia naruszenia prawa, którego – jej zdaniem – samorząd dopuścił się w uchwale z 24 czerwca br., zmieniającej „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012 -2017”.
 
W ocenie spółki, przedwcześnie i bez weryfikacji wpisano do ww. dokumentu – jako regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych – Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (warto przy tym dodać, iż oba podmioty działają niemal na tym samym terenie). Skarżący podnosił też inne argumenty, przemawiające za tym, by uchylić wcześniejszą uchwałę: naruszona została konstytucyjna zasada równości wobec prawa, a sam podmiot nie legitymował się odpowiednim pozwoleniem wodnoprawnym, nie posiadał wyników badań tzw. parametru AT4 oraz nie spełniał wymagań związanych z posiadaniem najlepszej techniki i technologii.
 
Na powyższe zarzuty odpowiadał Manfred Grabelus, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. – Plan gospodarki odpadami obligatoryjnie ulega zmianie m.in. w przypadku zakończenia budowy regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Aby to potwierdzić, wnioskodawca musi przedłożyć szereg dokumentów i „Czysty Region” te warunki spełnił – mówił. Jeśli chodzi o wskaźnik AT4, to – w ocenie dyrektora Grabelusa – brak badań nie mógł być podstawą do odmowy, bo w czasie kontroli przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska instalacja nie mogła przyjmować odpadów komunalnych (zmieszanych), nadających się do przetwarzania na instalacjach. Natomiast pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane, jeśli ściek nie opuszcza obszaru składowiska. Taką procedurę stosowano wobec wszystkich podmiotów zajmujących się odpadami. Jak wyjaśniał M. Grabelus, obecnie odpady zmieszane trafiają do RIPOK-u w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie są też systematycznie badane. Jego zdaniem, z analiz wynika, że „Czysty Region” spełnia wszystkie wymogi techniczne i technologiczne, określone obowiązującymi przepisami.
 
Ostatecznie Sejmik odrzucił wezwanie rydułtowskiej spółki do unieważnienia uchwały z 24 czerwca br.
 
Na podstawie: http://opolskie.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu