Odpadowa interwencja strażaków

W jednym z magazynów zlokalizowanych w Komornikach (gm. Kleszczewo) doszło do rozszczelnienia jednego z przechowywanych tam pojemników z odpadami niebezpiecznymi. Pod wpływem wilgoci, ze skorodowanej beczki wydostawały się niebezpieczne opary substancji. W reakcji na interwencję ze strony mieszkańców akcję podjęły jednostki straży pożarnej z terenu gminy oraz specjalistyczna grupa ekologiczno-chemiczna z Jednostki Ratunkowo-Gaśniczej nr 6 w Krzesinach. Po analizie okazało się, że są to związki metali ciężkich z fluorowcami. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu terenu akcji, wyznaczeniu stref na miejscu zdarzenia z jednoczesnym rozstawieniem kurtyn wodnych. Przeprowadzono równolegle ewakuację dziewięciu osób z pobliskich obiektów, po czym podjęto działania polegające na wydostaniu beczki na zewnątrz budynku. Następnie zabezpieczono beczkę poprzez umieszczenie jej w szczelnie zamkniętym zbiorniku, oddymiono magazyn oraz zmyto rozlane pozostałości substancji. Zbiornik został odebrany do utylizacji przez specjalistyczną firmę.
 
odpady niebezpieczne
 
W sprawie usunięcia odpadów z magazynu w Komornikach, będącego własnością prywatną, prowadzone jest postępowanie przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu.
 
Na podstawie: www.kleszczewo.pl, www.kmpsp.poznan.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu