Odpadowa aplikacja

Odpadowa aplikacja w Rudzie Śląskiej

Nie pamiętasz, kiedy z Twojej posesji są odbierane śmieci? Zastanawiasz się, do którego pojemnika wyrzucić lustro, folię aluminiową, styropian czy blistry po lekach? – pyta Urząd Miasta Ruda Śląska (UM). I natychmiast odpowiada, że od wczoraj mieszkańcy mogą szybko sprawdzić to w swoich smartfonach.

Dla mieszkańców Rudy Śląskiej uruchomiona została właśnie bezpłatna usługa EcoHarmonogram. Jak podkreśla rudzki magistrat, aplikacja m.in. wyszukuje terminy odbioru odpadów dla konkretnego adresu oraz przypomina o nadchodzącym wywozie śmieci. Dostarcza ona także wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do prawidłowego sortowania odpadów. Za jej pomocą można też zgłaszać nieprawidłowości dotyczące harmonogramu odbioru śmieci czy przepełnionych pojemników na odpady.

Ta aplikacja będzie dużym ułatwieniem w szczególności dla mieszkańców domów jednorodzinnych. Do tej pory harmonogramy wywozu odpadów otrzymywali oni w formie papierowej lub pobierali je ze strony urzędu miasta. Teraz wszystkie niezbędne terminy będą mieli w swoim smartfonie, który przypomni im, kiedy wystawić przed dom pojemniki i worki na śmieci. Taką aplikację powinien jednak zainstalować sobie każdy mieszkaniec miasta, bo nie dość, że za jej pomocą można szybko zgłosić nieprawidłowości dotyczące wywozu śmieci, to jeszcze ma ona walor edukacyjny, który jest ważny w kontekście ochrony środowiska oraz zwiększających się poziomów recyklingu papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych – tłumaczy Grażyna Dziedzic, prezydent miasta.

Jak działa odpadowa aplikacja?

Za pomocą adresu w aplikacji mobilnej EcoHarmonogram mieszkańcy mogą wyszukać swój harmonogram odbioru odpadów komunalnych. W ten sposób otrzymują tylko i wyłącznie harmonogram przypisany do danej posesji. Użytkownicy otrzymują też automatyczne powiadomienia o nadchodzących terminach wywozu odpadów komunalnych. Co ważne, użytkownik może skonfigurować sobie termin otrzymywania powiadomienia. Możliwe jest również ustawienie godziny przypomnienia (domyślnie jest to godzina 18:00). Ponadto każdy użytkownik aplikacji ma dostęp do specjalnego widoku, na którym znajdują się wszystkie frakcje odpadów wraz z najbliższym terminem wywozu dla danej frakcji. Mieszkańcy mają też wgląd do wszystkich terminów odbioru odpadów z podziałem na miesiące. Aplikacja przypomina również o terminach płatności – wylicza rudzki ratusz.

Opcje dostępne w aplikacji

Za pomocą wtyczki EcoHarmonogram mieszkaniec może także pobrać kalendarz obioru odpadów w formacie ICS. Format ten jest standardem kalendarza obsługiwanym przez większość firm dostarczających aplikacje kalendarzy: Google, Apple i Microsoft. Użytkownik pobierając kalendarz podaje swój adres mailowy, dzięki czemu może otrzymywać wszystkie aktualizacje terminów odbioru odpadów drogą e-mail automatycznie po ich opublikowaniu przez miasto. Dodatkowo z poziomu aplikacji android można dokonać automatycznej synchronizacji z kalendarzem Google.

Jak podaje UM, za pomocą aplikacji magistrat ma możliwość wysyłania bezpłatnych wiadomości na urządzenia mobilne. O otrzymaniu takiej wiadomości użytkownik będzie poinformowany w sposób podobny do otrzymania wiadomości SMS. Wysyłając wiadomość urzędnicy mogą dodatkowo wybrać filtr ograniczający odbiorców wiadomości do danej ulicy lub kilku ulic.

Jak wylicza UM, z poziomu aplikacji każdy mieszkaniec ma szybki dostęp do informacji na temat punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Chodzi np. o takie informacje jak adres (z załączoną mapą Google Maps), godziny otwarcia, co można i czego nie należy oddawać w PSZOK-u.

Odpadowa aplikacja

W aplikacji mobilnej dostępne są informacje o frakcjach, na jakie należy segregować odpady komunalne. Dodatkowo mieszkańcy mają dostęp do wyszukiwarki odpadów. Po wpisaniu odpadu np. lustro, bateria czy opony otrzymają szczegółową informację, do którego pojemnika lub worka należy wrzucić wpisany odpad lub gdzie jeszcze można go oddać (np.: przeterminowane leki do aptek). Dodatkowo w aplikacji mobilnej zamieszczone są informacje dotyczące punktów odbioru przeterminowanych leków.

Osoby, które zainstalują aplikację, zyskują możliwość tworzenia zgłoszeń o nieprawidłowościach. Żeby to zrobić trzeba będzie podać typ zgłoszenia oraz uzupełnić opis problemu. Mieszkańcy mogą też dodać lokalizację GPS, załączyć zdjęcie oraz podać dane kontaktowe – wylicza UM.

Dodatkowa opcja pozwala też zobaczyć dane o jakości powietrza na terenie miasta.

Poziomy recyklingu – wyzwanie i zagrożenie

W 2018 r. w Rudzie Śląskiej zebrano prawie 58 tys. ton odpadów, w tym ponad 38 tys. ton stanowiły odpady zmieszane. W tym okresie w mieście wysegregowano ponad 797 t papieru i tektury i ponad 1436 t opakowań z tworzyw sztucznych. Z segregacji pozyskano także 5,5 t opakowań z metali, 1,5 t opakowań wielomateriałowych i ponad 1471 t szkła. Z ogólnego strumienia odpadów wysegregowano także ponad 5916 t gruzu oraz 6229 t biomasy. Do tego dochodzą jeszcze m.in. odpady wielkogabarytowe, takie jak meble, a także elektroodpady czy baterie i przeterminowane leki – podsumowuje magistrat.

Jednocześnie UM przypomina, że w 2013 r., kiedy wszedł ustawowy obowiązek selektywnej zbiórki odpadów, próg wymaganego poziomu recyklingu wynosił 12%. Do 2017 r. co roku zwiększał się on o 2%, co oznacza, że w 2017 r. osiągnął 20%. Od 2018 r. poziom wymaganego recyklingu co roku rośnie już o 10%. W 2018 r. trzeba więc było wysegregować 30% ww. odpadów, a w roku bieżącym będzie to poziom 40%. Z kolei do roku 2020 poziom recyklingu wzrośnie do 50%. Wskaźniki osiągnięte w Rudzie Śląskiej w tym zakresie to odpowiednio 12,08% w 2013 r., 14,52% w 2014 r., 16,36% w 2015 r., 19% w 2016 r., 20% w 2017 r. i 30% w 2018 r.

W ostatnich latach poziom segregacji w naszym mieście powoli rośnie, trzeba jednak pamiętać, że wymagane poziomy rosną jeszcze szybciej. Jeżeli nie zwiększymy znacząco segregacji, to w 2020 r. kara dla miasta za nieosiągnięcie wskaźników może być liczona w setkach tysięcy złotych – ostrzega wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Ruda Śląska

rys. UM Ruda Śląska

reklama

reklama

reklama

reklama