likwidacja odpadów niebezpiecznych

Likwidacja odpadów niebezpiecznych na terenie Zakładów Chemicznych w Tarnowskich Górach – podpisano porozumienie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Katowice (RDOŚ) i Tarnowskie Góry połączą siły. Celem współpracy ma być poprawa stanu środowiska na wielkoobszarowym, zdegradowanym terenie po Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry”. 12 lutego podpisano deklarację współpracy zakładającą wzajemne wsparcie w realizacji działań, w tym wymianę wiedzy eksperckiej. Porozumienie uwzględnia również współdziałanie w ramach pozyskiwania środków finansowych czy opracowania niezbędnej dokumentacji.

Likwidacja odpadów niebezpiecznych – gotowość do współpracy

Porozumienie jest pokłosiem spotkania przedstawicieli Urzędu Miasta Tarnowskie Góry i katowickiej RDOŚ. Odbyło się ono w połowie stycznia 2024 r. na terenie zakładów chemicznych. Deklaracja współpracy to także efekt zapisów ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych. Uchwalona w zeszłym roku ustawa zobowiązała regionalnego dyrektora ochrony środowiska do podjęcia działań na części obszarów stanowiącej teren zamknięty. W przypadku tarnogórskich zakładów obszar ten może wynieść do 10 ha. Pozostały teren, gdzie zlokalizowane są odpady niebezpieczne, wymagające unieszkodliwienia, podlega kompetencji burmistrza gminy Tarnowskie Góry – zaznaczyła RDOŚ.

– Porozumienie jest krokiem milowym na drodze zabezpieczania odpadów niebezpiecznych z terenów byłych zakładów chemicznych i przywrócenia ich do ponownego wykorzystania. Ustawa rozdziela zakres działania między RDOŚ a samorządem. Jednak, aby skutecznie zrealizować działania unieszkodliwiające odpady, konieczne jest zawiązanie współpracy. Tym bardziej, że zakres naszych prac jest zbieżny. Z uwagi na to cieszy mnie gotowość i otwartość władz miasta Tarnowskie Góry do współdziałania w tym obszarze – podkreśliła Mirosława Mierczyk-Sawicka, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.

Poszukiwanie źródeł finansowania

Kolejnym etapem działań RDOŚ jest pozyskanie środków finansowych na wykonanie kompleksowej oceny stanu środowiska. Pieniądze będą również potrzebne na opracowanie projektu planu poprawy stanu środowiska na terenie byłych zakładów dla części obszaru stanowiącej teren zamknięty.

– W tym celu zawnioskowaliśmy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wykonanie badań, ocena stanu środowiska i sporządzenie planu jego poprawy będzie punktem wyjścia do podjęcia działań unieszkodliwiających odpady. W przypadku uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW pierwszą część działań będziemy realizować w 2025 r. – dodała dyrektor Mierczyk-Sawicka.

Po zabezpieczeniu środków finansowych pozostałą część inwestycji w całości zrealizuje Miasto Tarnowskie Góry – podała RDOŚ.

– Mamy już – wypracowane przy naszym udziale – narzędzia do dokończenia usuwania odpadów pozostałych po Zakładach Chemicznych. Teraz to możliwe, ale nadal bardzo trudne. Trzeba zdobyć 250 mln zł. Ale za 5-6 lat miasto zyska do zagospodarowania kilkadziesiąt hektarów gruntów. Mimo wielu towarzyszących temu przedsięwzięciu ryzyk, jesteśmy przygotowani i zdeterminowani do dalszego działania – zapewnił Arkadiusz Czech, Burmistrz Tarnowskich Gór.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Urząd Miasta Tarnowskie Góry (zdjęcie ze stycznia br.)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu