Kompostownia odpadów biodegradowalnych z dofinansowaniem

Blisko 50 tys. ton odpadów zielonych i innych bioodpadów będzie rokrocznie poddawanych recyklingowi w rozbudowanej instalacji do kompostowania w Leżachowie. Rozbudowana kompostownia odpadów, zlokalizowana w woj. Podkarpackim, sprawi, że z odpadowego materiału biodegradowalnego powstanie proekologiczny produkt. Ten produkt zostanie wprowadzany do obrotu jako nawóz lub organiczny polepszacz gleby. Zwrócił na to uwagę Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Kompostownia odpadów biodegradowalnych do rozbudowy

Jak poinformował Fundusz, udzielona przez NFOŚiGW dotacja i pożyczka wyniosą razem ok. 9,5 mln zł. Wsparcie to zapewni spółce Newkom Eko możliwość sfinansowania całości inwestycji. Umożliwi je program priorytetowy pn. „Racjonalna gospodarka odpadami, Cz. 2) Instalacje gospodarowania odpadami”.

Rozbudowa instalacji do kompostowania w Leżachowie potrwa do końca bieżącego roku. Przedsięwzięcie ma spowodować zwiększenie wydajności istniejącej instalacji do kompostowania odpadów biodegradowalnych zebranych selektywnie oraz komunalnych osadów ściekowych. Możliwości przerobowe mają wzrosnąć z obecnych 25 tys. ton do 50 tys. ton na rok. Przy zaplanowanej wydajności kompostowni pomoże ona ograniczyć masę składowanych odpadów. Przewidywana ilość odpadów zielonych i innych bioodpadów poddawanych recyklingowi osiągnie poziom 46 tys. ton rocznie.

W ramach inwestycji przewidziano m.in. zabudowę placu dojrzewania poprzez budowę hali technologicznej o powierzchni 5 tys. m2. Zaplanowano także zakup maszyn i urządzeń. Będą to: ładowarki: kołowa i teleskopowa, koparka gąsienicowa, przerzucarka oraz kontener na odpady.

Uzupełnienie systemu

Nowa infrastruktura przetwarzania odpadów będzie uzupełnieniem istniejącego systemu. Ma w konsekwencji zmniejszyć koszty utylizacji i transportu odpadów. Ma ona również umożliwić jednocześnie wykonanie ustalonych przez kraje Wspólnoty norm recyklingu odpadów komunalnych – stwierdził NFOŚiGW.

Dodatkowym efektem proekologicznym będzie powstawanie i udostępnianie naturalnego nawozu lub środka polepszającego właściwości gleby.

Umowa o dofinansowanie inwestycji została podpisana w październiku br.

Na podstawie: gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu