Potencjał odpadów

Odkryć potencjał odpadów!

Zarówno uregulowania prawne, jak i rosnąca świadomość na temat wpływu działalności człowieka na środowisko motywują przedsiębiorców do wdrażania idei gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Zaczynają oni dostrzegać szereg korzyści dla środowiska, biznesu i społeczeństwa wynikających ze zmiany modelu gospodarowania – wskazuje firma Stena Recycling.

Jest on bardzo popularny w krajach skandynawskich, a w Polsce dopiero zaczyna być wdrażany. Dlatego też warto pokazywać przykłady firm, które działają już według tego modelu i mogą stać się inspiracją – podkreśla firma.

Gospodarka o obiegu zamkniętym (nazywana także cyrkularną) staje się coraz bardziej popularnym hasłem. Dzieje się tak m.in. dzięki regulacjom prawnym przyjmowanym przez Unię Europejską (UE).

Potencjał odpadów – cenny surowiec do wykorzystania!

Na przełomie dziesięciu lat, w okresie od 2006 r. do 2016 r. recykling odpadów tworzyw sztucznych w UE28 (plus Norwegia i Szwajcaria) wzrósł o niemal 80%. W tym samym okresie ilość odpadów deponowanych na składowiskach zmniejszyła się o 43%1. Natomiast w 2018 r. UE wyznaczyła konkretne cele w obszarze recyklingu. Chodzi o recykling wszystkich opakowań na poziomie 65% do 2025 r. i 70% do 2030 r. Z kolei recykling papieru i kartonu ma wynieść 75% do 2025 r. i 85% do 2030 r. Natomiast recykling plastiku ma wynieść 50% do 2025 r. i 55% do 2030 r.2.

Recykling staje się coraz ważniejszym elementem gospodarki na całym świecie. Trend ten jest najbardziej widoczny w krajach skandynawskich, zwłaszcza w Szwecji będącej liderem we wdrażaniu idei GOZ. Takie podejście umożliwia m.in. ograniczenie zużycia zasobów naturalnych w procesie produkcji. W modelu cyrkularnym odpady przestają być bezwartościowe, a stają się cennym surowcem – podkreśla Piotr Bruździak, dyrektor ds. marketingu i PR w Stena Recycling.

Jak podaje firma recyklingowa, 30% średnich oraz 24% dużych przedsiębiorstw w Polsce obawia się zaostrzenia przepisów dotyczących gospodarki odpadami, w tym zwiększenia poziomu recyklingu odpadów3. Wynika to często ze stosunkowo niewielkiej wiedzy na temat zalet wynikających z modelu cyrkularnego. Związane są one przede wszystkim z licznymi korzyściami środowiskowymi, ekonomicznymi oraz społecznymi. Wśród najważniejszych z nich Stena wymienia zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 2-4% rocznie, 600 mld euro oszczędności dla europejskich przedsiębiorstw4 i redukcję ilości odpadów. Ponadto, wśród korzyści firma wskazuje na 2 mln nowych miejsc pracy na terenie UE5, integrację społeczną, zwiększenie konkurencyjności, ochronę przed niedoborem zasobów i niestabilnością cen. To właśnie dlatego tak ważne jest pokazywanie międzynarodowych przykładów firm, które udowadniają, że działania zgodnie z zasadami GOZ to szereg korzyści nie tylko dla środowiska, ale dla samej firmy i jej procesów produkcyjnych – podkreśla Stena Recycling.

GOZ – dobre praktyki

Wśród dobrych przykładów wskazywany jest światowy koncern kosmetyczny. Planuje on do 2020 r. zredukować ilość wytwarzanych odpadów w swoich zakładach i centrach dystrybucyjnych o 60% w porównaniu z 2005 r. Firma chce osiągnąć ten cel poprzez ekoprojektowanie, lekkość i optymalizację, ponowne wykorzystanie i standaryzację materiałów. W 2017 r. poprzez recykling lub wykorzystanie do produkcji energii koncern odzyskał 96% swoich odpadów przemysłowych. Kolejnym celem jest produkowanie opakowań na miejscu. Dlatego też na terenie zakładów i centrów dystrybucyjnych zostały utworzone jednostki produkcji opakowań. Rozwiązanie to umożliwia zmniejszenie ilości odpadów powstałych w tym procesie oraz redukuje liczbę transportów opakowań.

Dobre praktyki wprowadziła również jedna z międzynarodowych firm produkujących artykuły żywnościowe, środki czystości i higieny osobistej. Na początku 2017 r. zobowiązała się ona zaprojektować do 2025 r. 100% opakowań z tworzyw sztucznych, nadających się do pełnego ponownego wykorzystania, recyklingu lub kompostowania. W tym samym roku wprowadziła na rynek majonez w przeprojektowanych, lżejszych słoikach, oszczędzając 367 ton szkła. Firma wdrożyła także innowację polegającą na stosowaniu spienionej warstwy tworzywa sztucznego w środku plastikowych ścianek butelki. Dzięki temu zmniejszyła zużycie plastiku nawet o 15% na butelkę. Firma opracowała również nowatorską technologię recyklingu saszetek. Poprzez zmianę ich na plastik jest możliwe ich ponownie skierowane do łańcucha dostaw.

Z kolei szwajcarskie przedsiębiorstwo spożywcze planuje do 2025 r. poddawać recyklingowi lub ponownie wykorzystywać 100% opakowań. Jego wizja polega na tym, że żadne z opakowań, w tym z tworzyw sztucznych, nie trafi na składowisko. Kolejnym celem jest zwiększanie świadomości konsumentów na temat gospodarki cyrkularnej. W ramach tych działań firma chce umieszczać na etykietach produktów informacje na temat materiału, z którego jest on wykonany oraz jak go właściwie segregować.

Cyrkularny potencjał

Producenci odgrywają istotną rolę w zmianie myślenia o odpadach i możliwościach ich ponownego wykorzystania. Natomiast konsumenci często nie zdają sobie sprawy z tego, jak ich codzienne nawyki wpływają na stan środowiska. Dlatego tak ważne jest podejmowanie działań, które uświadomią społeczeństwu, jak w prosty sposób ich wybory mogą przyczynić się do zmniejszenia ilości powstających odpadów – mówi Piotr Bruździak.

Stena Recycling wskazuje, że szansą na zmianę sposobu myślenia o produkcie jest zarówno zainspirowanie polskich przedsiębiorców pozytywnymi przykładami ze świata, jak również edukowanie społeczeństwa w zakresie GOZ. By wesprzeć propagowanie idei GOZ organizowany jest konkurs Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Ma on za zadanie promowanie dobrych praktyk firm oraz ich działań na rzecz szerzenia idei GOZ.

Obecnie trwa II edycja konkursu, która odbywa się pod hasłem „Cyrkularny potencjał do wykorzystania”. Formularze zgłoszeniowe można wysyłać do 31 stycznia br.

Źródła:

  1. Raport „Tworzywa sztuczne – fakty 2017”, PlasticsEurope, 2018.
  2. Raport Specjalny 2018 „Gospodarka o obiegu zamkniętym: Nowy plan dla Europy”.
  3. Raport „Potrzeby, oczekiwania i obawy przedsiębiorstw wytwarzających odpady”, Stena Recycling, 2016.
  4. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego „Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program „zero odpadów” dla Europy”, 02.07.2014.
  5. Dane przedstawione na Konferencji „Gospodarka cyrkularna”, zorganizowanej przez Grupę Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, 13.10.2016, Bruksela.

Na podstawie news.onboard.pl

fot sozosfera.pl

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny

partner medialny