Zużyty olej do recyklingu

Oddawać zużyty olej do recyklingu

Od 1 marca br. mieszkańcy Bielska-Białej w 100 miejscach będą mogli oddawać zużyty olej do recyklingu. Dzięki podpisanej umowie uciążliwy odpad kuchenny zamieni się w paliwo dla samochodów i samolotów, a przy okazji zyska przyroda – podaje Urząd Miejski w Bielsku-Białej (UM).

Mieszkańcy Bielska-Białej mogą oddawać zużyty olej do recyklingu

16 lutego br. miasto Bielsko-Biała – idąc z duchem czasu oraz w kierunku idei zero waste – zawało umowę ze spółką Trafin Oil PL, której zadaniem będzie dostarczenie pojemników na zużyty olej jadalny oraz obsługa pojemników służących do gromadzenia zużytych substancji. W imieniu miasta umowę podpisał Piotr Kucia, zastępca prezydenta Bielska-Białej, a firmę reprezentował Josef Cieslar, wiceprezes Zarządu. Umowa podpisana została na okres 4 lat – podaje magistrat.

Wraz z podpisaniem umowy rozszerzamy możliwość selektywnego zbierania wszystkich olei jadalnych i tłuszczów, których używamy w domu podczas przygotowywania żywności. Do tej pory wszystkie punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Bielsku-Białej wyposażone są w pojemniki do selektywnego zbierania olejów jadalnych. Od marca zużyty olej będzie można oddawać w 100 miejscach. Dzięki temu mieszkańcy pozbędą się uciążliwego odpadu, a środowisko będzie mniej zanieczyszczone – podkreślił zastępca prezydenta miasta.

Edukacja i dostępność kluczem do sukcesu – by mieszkańcy oddawali zużyty olej do recyklingu

Przedstawiciel firmy powiedział, że spółka uczyni wszystko, aby Bielsko-Biała była w tej materii wzorem do naśladowania.

Kluczem do osiągniecia sukcesu jest edukacja i dostępność. Będziemy jednocześnie prowadzić dużą akcję informacyjną i uświadamiającą – poczynając od najmłodszych w przedszkolach, a równocześnie uczynimy wszystko, aby odległość do miejsc składowania była jak najkrótsza. Ideałem, do którego będziemy dążyć, jest stworzenie sieci, w której odległość mieszkańca do kontenera na olej nie będzie dłuższa niż 500 metrów – powiedział Josef Cieslar. – Z naszego doświadczenia wynika, że rozstawione kontenery zapełniać się będą po dwóch lub trzech miesiącach. To wszystko zależy również od sezonu. W święta zużywamy dużo więcej oleju niż w pozostałe dni. Zamierzamy zastosować sensory, które będą nas informowały o zapełnieniu kontenera. Staram się je opróżniać, gdy mają zajęte 60% powierzchni. Zebrany olej przetransportujemy do fabryki w Czechach. Tam najpierw zostanie on oczyszczony, a później posłuży jako komponent do produkcji paliwa dla samochodów i samolotów – dodał przedstawiciel czeskiej firmy.

Można będzie oddawać zużyty olej do recyklingu w ok. 100 pojemników

W ramach pilotażu na terenie miasta ustawionych zostanie ok. 100 pojemników służących do gromadzenia zużytych olejów jadalnych. Zlokalizowane będą przy altanach śmietnikowych, w miejscach wskazanych przez rady osiedli oraz w placówkach oświatowych. Wszystkie lokalizacje pojemników pokazane zostaną nie tylko na stronie internetowej www.czystemiasto.bielsko-biala.pl, ale również na specjalnej mapie Bielska-Białej, udostępnionej przez Trafin Oil PL. Pierwsze pojemniki pojawią się w mieście już w marcu. Lista lokalizacji nie jest zamknięta i będzie poszerzana – zaznacza UM.

Selektywnie zbierane będą wszystkie oleje jadalne i tłuszcze, których używa się w domu podczas przygotowywania żywności. Wystarczy, że wleje się zużyte oleje do dowolnej butelki PET i zaniesie się ją do jednego z pojemników przeznaczonych do segregacji oleju. Należy jednak pamiętać, aby butelka była odpowiednio zabezpieczona.

Dlaczego warto zbierać i oddawać zużyty olej do recyklingu?

Olej zatyka zarówno rury w domu, jak i w całej sieci kanalizacyjnej. Usuwanie usterek spowodowanymi olejem w rurach może być bardzo czasochłonne i kosztowne. Co więcej – oleje i tłuszcze nie są całkowicie usuwane w oczyszczalniach ścieków. Jeśli poddajemy recyklingowi olej, zmniejsza się konieczność uprawy nasion oleistych do celów przemysłowych, ponieważ jeden olej jest używany dwukrotnie. Wreszcie, proces ten oszczędza CO2 – wyjaśnia Joanna Bojczuk, naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami UM.

Dodatkowo w ramach umowy wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia kampanii edukacyjnej wśród bielszczan dotyczącej selektywnej zbiórki oleju jadalnego.

Przy okazji UM przypomina, że pojemniki służące do selektywnej zbiórki zużytych olejów jadalnych są cały czas dostępne w dwóch punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenie miasta.

Na podstawie ms.bielsko-biala.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu