Oddać bez paragonu butelkę

Oddać bez paragonu butelkę zwrotną

Kompania Piwowarska (KP) poinformowała, że przyłączyła się do inicjatywy Carrefour Polska (CP) realizowanej pn. „Droga do zero waste”. W ramach współpracy we wszystkich 250 hiper- i supermarketach sieci na terenie całego kraju można oddać bez paragonu butelkę zwrotną tego producenta piwa. W zamian sprzedawca wyda konsumentowi e-bon, stanowiący zwrot pełnej kaucji. Wielokrotnie użyta butelka zwrotna to jeden z najbardziej przyjaznych dla środowiska rodzajów opakowań – podkreśla KP.

Oddać bez paragonu butelkę po piwie z KP

Jedną z barier w rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) i rozwoju systemu kaucyjnego opakowań zwrotnych w Polsce jest – zdaniem KP – wymaganie posiadania przez konsumenta dowodu zakupu (paragonu). Taką praktykę stosują zazwyczaj sklepy, nie przyjmując więcej butelek niż sprzedały. Od 22 kwietnia br. we wszystkich hiper- i supermarketach CP można zwrócić butelkę zwrotną po piwie Kompanii Piwowarskiej bez konieczności posiadania dowodu zakupu. Za każdą zwróconą butelkę klient otrzyma zwrot pełnej wartości kaucji w postaci e-bonu, którym może zapłacić za zakupy w sklepach sieci. Wartość kaucji to 50 groszy, a sklepy przyjmują bez paragonu butelki zwrotne po piwach KP.

Producent piwa podkreśla, że sieć handlowa planuje już, we współpracy ze swoimi franczyzobiorcami, włączenie do akcji całej sieci sklepów osiedlowych Carrefour Express i Globi.

Oddać bez paragonu butelkę – skup butelek

Warto zaznaczyć, że KP zobowiązała się m.in., że do 2030 r. istotnie zmniejszy emisję CO₂ związaną ze swoją działalnością – zarówno w swoich browarach, jak i w całym łańcuchu dostaw oraz że będzie używała wyłącznie opakowań nadających się do ponownego wykorzystania lub recyklingu. W 2020 r. KP sprzedała w opakowaniach wielokrotnego użytku 46% swojego piwa, z czego 44% w butelkach zwrotnych, a 2% w beczkach do piwa stosowanych w gastronomii.

Jeszcze przed pandemią uruchomiliśmy w Poznaniu pilotażowy punkt skupu butelek, który pozwolił nam lepiej zrozumieć bariery w rozwoju rynku opakowań wielokrotnego użytku w Polsce, wśród których najistotniejszą jest podatek VAT na kaucje. Współpraca z Carrefour Polska jest kolejnym krokiem, który ma zachęcić Polaków do aktywnego ograniczania ilości generowanych odpadów szklanych. Zależy nam zwłaszcza na zwiększeniu liczby rotacji butelki. Butelka zwrotna może być użyta nawet 20-krotnie zanim zostanie przeznaczona do recyklingu. Im większa liczba rotacji tym mniejsza emisja gazów cieplarnianych związana z dostarczeniem piwa na rynek. Zatem prawidłowe korzystanie z butelek zwrotnych, czyli oddawanie ich do sklepu, a dalej ponowne napełnienie i wprowadzenie do sprzedaży jest korzystne dla środowiska naturalnego – mówi Grzegorz Adamski, kierownik ds. public affairs i zrównoważonego rozwoju w KP.

Można oddać bez paragonu butelkę zwrotną

Kompania Piwowarska podkreśla, że posiada ok. 300 mln butelek, które średnio rocznie trafiają cztery razy na rynek napełnione piwem. Utworzony przez firmę system obrotu butelkami zwrotnymi ma wysoką, bo 90% efektywność. Firma wymienia się też z innymi browarami pustymi opakowaniami szklanymi, które omyłkowo trafiły do niewłaściwych odbiorców.

– Carrefour Polska jako firma odpowiedzialna społecznie, realizując swoją misję handlową, aktywnie działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego w naszym kraju. Wdrożenie inicjatywy odbioru butelek zwrotnych bez okazywania paragonu, to znaczący krok w rozwoju systemu kaucyjnego opakowań zwrotnych w Polsce. Udało nam się zrealizować ją dzięki bliskiej współpracy z naszymi dostawcami. Mamy nadzieję, że od teraz, wszyscy Polacy zamiast wyrzucać butelki zwrotne do pojemników ze szkłem, zaczną przynosić jej do sklepów Carrefour, przynosząc korzyści sobie i całej naszej planecie – mówi Marek Lipka, dyrektor handlowy i członek zarządu CP.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny