Zduńska Wola wygrała spór

Odbiór odpadów – Zduńska Wola wygrała spór o in-house

Zduńska Wola wygrała spór z największymi firmami zajmującymi się gospodarką odpadami – informuje Urząd Miasta Zduńska Wola (UM). – To była walka Dawida z Goliatem. Nie chodziło tylko o nasze miasto, ale samorządy w całym kraju. Stoczyliśmy bój w ich imieniu – ocenia Konrad Pokora, prezydent Zduńskiej Woli.

Zduńska Wola wygrała spór, który wynikł w związku z tym, że powołała własną spółkę do odbioru odpadów

Miasto zdecydowało się powołać własną spółkę do odbioru odpadów. Impulsem do działania był nieustanny wzrost cen usług świadczonych przez firmy zewnętrzne. Kiedy na początku tego roku urząd rozpisał przetarg na sześć miesięcy (od 1 czerwca do 31 grudnia br.), firma Remondis zaoferowała wykonanie usługi za 6,92 mln zł, a spółka FB Serwis za 7,85 mln zł. Dla porównania, za poprzednie dwa lata współpracy Remondis otrzymał nieco ponad 13 mln zł. Oznaczało to niemal czterokrotny wzrost cen! – tłumaczy magistrat.

Częściowo wynikał on ze wzrostu kosztów administracyjnych narzucanych przez rząd, ale czuliśmy coraz większą presję cenową. Obawialiśmy się, że w kolejnym przetargu firmy zażądają jeszcze więcej, a tego nie udźwigną domowe budżety zduńskowolan. By nie być skazanym na współpracę z przedsiębiorstwami zewnętrznymi, zaczęliśmy budować miejską spółkę – tłumaczy prezydent Pokora.

Zduńska Wola wygrała spór z firmami odpadowymi przed KIO

W listopadzie br. UM ogłosił w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, że od 1 stycznia 2021 r. wywóz odpadów od mieszkańców powierza powołanemu przez siebie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej (MPGK). Magistrat poskreśla, że w następstwie tej decyzji firma Remondis wniosła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), argumentując, że miasto naruszyło przepisy prawa zamówień publicznych i ograniczyło konkurencję. Do sporu dołączyły kolejne podmioty z rynku odpadowego – firmy FB Serwis i FCC Polska – popierając stanowisko firmy Remondis.

Skarżący podnosili, że UM wybrał błędny tryb zamówienia. Argumentowali, że nie istnieje podstawa do udzielania zamówienia z wolnej ręki Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Zduńskiej Woli, w sytuacji, w której miasto nie sprawuje kontroli nad MPGK w rozumieniu art. 67 Prawa zamówień publicznych. Podtrzymywali, że dokonane zamówienie jest niekonkurencyjne i sprzeczne z ideą trybu in-house.

KIO nie podzieliła oceny firm i Zduńska Wola wygrała spór

Krajowa Izba Odwoławcza nie podzieliła jednak tego zdania, a rację przyznała Zduńskiej Woli, która – za orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) – argumentowała, iż samorządy „mają swobodę decydowania o tym, jak najlepiej zarządzać wykonaniem robót budowlanych lub świadczeniem usług, aby zapewnić w szczególności wysoki poziom jakości, bezpieczeństwa i przystępności, równe traktowanie i propagowanie powszechnego dostępu oraz praw użytkowników w dziedzinie usług publicznych” (TSUE, 2 kwietnia 2020 r. – C-3/19).

To była walka Dawida z Goliatem. Po jednej stronie najlepsze kancelarie prawne, reprezentujące wielkie firmy, po drugiej nasi prawnicy, w których racje nigdy jednak nie wątpiłem – podkreśla Konrad Pokora. Urząd wskazuje, że utrzymywał, iż miał prawo wskazać miejską spółkę do odbioru odpadów i że służy to poprawie jakości obsługi mieszkańców, a KIO przyznała rację Zduńskiej Woli.

Udział w sprawie trzech dużych firm i zaangażowanie przez nie najlepszych prawników pokazuje, że to nie był spór tylko o Zduńską Wolę. Biliśmy się w imieniu wszystkich polskich samorządów, dla których przetarliśmy szlak. Pokazaliśmy, że zgodnie z prawem można oddać sprawę śmieci w ręce miejskich spółek – mówi prezydent Pokora.

Zduńska Wola wygrała spór – od nowego roku odpady odbierze MPGK

Według magistratu, pomyślny dla miasta wyrok oznacza, że MPGK rozpocznie od nowego roku odbiór odpadów z domów i mieszkań na terenie miasta. Spółka jest już do tego niemal gotowa, a obecnie trwają ostatnie przygotowania do uruchomienia systemu. – Jestem realistą, więc nie obiecuję mieszkańcom spadku cen wywozu odpadów, ale jestem przekonany, że to zwycięstwo uchroni portfele zduńskowolan przed kolejnymi szokowymi podwyżkami – ocenia Konrad Pokora i dodaje: – Podjęliśmy odważną decyzję. Wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo, że będziemy musieli pokonać silne lobby zagranicznych firm. Zwycięstwo cieszy tym bardziej. Choć wyrok ogłoszono wczoraj, kilku prezydentów innych miast już dzwoniło do mnie. Chcą skorzystać z naszego doświadczenia.

Magistrat cytuje także wypowiedź mec. Macieja Kiełbusa, reprezentującego Zduńską Wolę w tym sporze, który po ogłoszeniu wyroku napisał w mediach społecznościowych: „Pomimo huraganowego ostrzału zarzutami z zakresu prawa unijnego, samorządowego i zamówieniowego ze strony trzech dużych graczy na rynku odpadowym udało się obronić wypracowaną koncepcję realizacji odbioru odpadów komunalnych przez nowo utworzoną spółkę komunalną”.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama