Odbiór odpadów w Warszawie

Odbiór odpadów w Warszawie – znane wyniki aukcji

Urząd m.st. Warszawy (UM) poinformował o wyniku aukcji w przetargu na odbiór odpadów komunalnych w stolicy.

Umowy będą obowiązywać od chwili rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umów przez trzy kolejne lata.

Jak podaje stołeczny magistrat, w przetargu na odbiór odpadów komunalnych miasto podzielono na dziewięć sektorów. Do udziału w postępowaniu zgłoszono dziewięć ofert. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania okazało się, że w 13 dzielnicach nie zmienią się operatorzy.

W Warszawie o odbiorze odpadów decydowała aukcja

Kryterium licytowanym w toku aukcji była cena brutto. Licytowane były ceny ryczałtowe brutto za odbiór 1 Mg odpadów komunalnych dla odległości do 10 km, powyżej 10 km do 20 km i powyżej 20 km do 40 km. Cenami wyjściowymi w aukcji elektronicznej dla każdego wykonawcy były ceny jednostkowe, zaproponowane przez niego w złożonej ofercie pisemnej. Pozostałe kryteria oceny ofert były wartościami stałymi, czyli nie zmieniły się w toku aukcji elektronicznej – tłumaczy stołeczny magistrat.

Magistrat zaznacza, że w postępowaniu przetargowym zastosował tzw. procedurę odwróconą, określoną w art. 24aa Prawa zamówień publicznych. Zgodnie z tym przepisem, zwycięzca aukcji zostanie wezwany do złożenia, w ciągu 10 dni, dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Po weryfikacji dokumentów zostanie dokonany ostateczny wybór najkorzystniejszej oferty. Przy okazji UM przypomina, że firmom startującym w przetargu przysługuje odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w ciągu 10 dni od powzięcia informacji o dokonanym wyborze. Jeżeli wpłyną odwołania, zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę dopiero po zakończeniu postępowania przed KIO.

Wykonawcy w postępowaniu mają zagwarantowane trzy miesiące okresu przygotowawczego. Oznacza to, że mogą rozpocząć świadczenie usługi dopiero od pierwszego dnia czwartego miesiąca po podpisaniu umowy – wyjaśnia UM.

Jednocześnie magistrat wskazuje, że po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej wybrał najkorzystniejsze oferty. Warto zaznaczyć, że przy nazwie wykonawcy podano cenę ofertową, która jest średnią ważoną trzech zaproponowanych cen w zależności od odległości od instalacji zagospodarowującej odpady z danego terenu.

Odbiór odpadów w Warszawie – kto wygrał aukcje?

Dla zadania obejmującego Bielany i Żoliborz, za najkorzystniejszą oceniono ofertę złożoną przez firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz. Cena wynosi 476,55 zł. Wybór tej oferty oznacza zmianę operatora, a do czasu podpisania nowej umowy usługę będzie realizował dotychczasowy operator, czyli Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania (MPO).

Zmiana dotychczasowego operatora nastąpi także w ramach drugiego zadania obejmującego Białołękę i Targówek. Najlepsza oferta została złożona przez spółkę PARTNER (konsorcjum), a cena ofertowa wynosi 443,76 zł. Do momentu podpisania nowej umowy usługę będzie realizowało MPO.
Dla trzeciego zadania – teren Mokotowa – zwycięska okazała się oferta P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska. Cena ofertowa wynosi 304,52 zł. W tym sektorze następuje zmiana operatora, a do czasu zawarcia nowej umowy usługę będzie realizowało MPO.

Dla zadania czwartego, (sektor obejmujący Ochotę, Ursus i Włochy) najkorzystniejszą ofertę przedstawiło MPO – 381,03 zł. W tym przypadku operator nie zmienia się.

Zadanie piąte, obejmujące Pragę Południe i Pragę Północ realizować będzie firma P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska. Cena ofertowa opiewa na 379,29 zł. Także tutaj operator nie zmienia się. Podobna sytuacja zachodzi w przypadku zadania szóstego, obejmującego Rembertów, Wawer i Wesołą. Tutaj też wygrało P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska, co oznacza, że nie nastąpi zmiana operatora. Cena ofertowa opiewa na 762 zł.

W przypadku siódmego zadania – teren Śródmieścia zwyciężyła oferta MPO (operator nie zmienia się), w której cena wynosi 442,38 zł.

W przypadku zadania ósmego (Ursynów i Wilanów) najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum spółek SUEZ Polska i Remondis. Cena to 436,99 zł. także tutaj operator nie zmienia się. Dla zadania dziewiątego (Wola i Bemowo) zwyciężyło MPO z ceną sięgającą 565,79 zł. Również w przypadku tego sektora operator się nie zmienia.

Na podstawie www.um.warszawa.pl

fot. sozosfera.pl

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny