Odbiór odpadów komunalnych w Gdańsku

Odbiór odpadów komunalnych w Gdańsku – wygrał SUEZ

Urząd Miejski w Gdańsku (UM) poinformował, że wybrano firmę, która będzie świadczyć odbiór odpadów komunalnych w Gdańsku. Najkorzystniejsze oferty na każdy z pięciu sektorów złożyła firma SUEZ, która spełniła wymogi przetargu i zmieściła się w zaplanowanej kwocie. Jednocześnie UM zaznacza, że w porównaniu do sytuacji w sąsiednich gminach nie doszło do radykalnego wzrostu cen za odbiór odpadów.

Przetarg na odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych, położonych w Gdańsku, oraz ich transport do Zakładu Utylizacyjnego (ZU) w Gdańsku został ogłoszony w kwietniu. Po weryfikacji formalnej złożonych ofert, wyłoniono najkorzystniejszego wykonawcę, który będzie świadczył usługi przez 44 miesiące, czyli do 2023 r.

Odbiór odpadów komunalnych w Gdańsku – wykonawca dla pięciu sektorów

Gdańsk został podzielony na sześć sektorów, pod względem odbioru odpadów, a opisywane postępowanie przetargowe obejmowało odbiór odpadów z pięciu z nich. Na każdy były składane osobne oferty i wybierany wykonawca. Spółka SUEZ Północ złożyła najkorzystniejsze oferty na wszystkich sektorach, a w jednym z sektorów usługi będzie świadczyć w konsorcjum z Przedsiębiorstwem Usługowym Clean-Bud. Łączna wartość to 250,5 mln zł, która zmieściła się w kwocie, jaką Miasto przeznaczyło na to zamówienie – 251,49 mln zł.

– Udało nam się uzyskać oferty, które nie tylko mieszczą się w założonym budżecie, ale również uniknęliśmy gwałtownego skoku cen, jak to ma miejsce w sąsiednich gminach. Ta sytuacja pokazuje, że wprowadzenie kilkanaście miesięcy temu na rynek miejskiej spółki Gdańskie Usługi Komunalne, było korzystnym ruchem i wpłynęło na konkurencyjne firmy, w tym na wysokości złożonych ofert. Było to pionierskie rozwiązanie w skali kraju wprowadzone przez nasz samorząd. Cieszy nas fakt, że uzyskane ceny za odbiór odpadów są na porównywalnym poziomie, jak zaoferowane w poprzednim przetargu – mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska.

O zlecenie starały się Konsorcjum Gdańskie Usługi Komunalne z Gdańska i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z Rumi, Koma Olsztyn, SUEZ Północ z Gdańska oraz Konsorcjum SUEZ Północ z Gdańska i Clean-Bud z Gdyni.

Oprócz ceny, która wynosiła 60% kryterium, były brane pod uwagę jeszcze warunki, takie jak dysponowanie pojazdami z normą emisji spalin EURO 6 lub wyższą – 25% czy dysponowanie pojazdami o zabudowie bębnowej do zbiórki odpadów BIO, posiadającymi funkcję rozcinania worków – 10%. Ponadto w postawionych warunkach było wyposażenie punktów gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej, w co najmniej po jednym pojemniku dla każdej z frakcji: szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, ułatwiającym wrzucanie odpadów osobom niepełnosprawnym oraz dzieciom – 5%.

Pięć sektorów przez 44 miesiące

Jak podaje UM, postępowanie obejmowało odbiór odpadów komunalnych z pięciu sektorów miasta. W skład poszczególnych sektorów wchodziły następujące dzielnice:

  • Sektor 1: Wyspa Sobieszewska, Krakowiec – Górki Zachodnie, Rudniki, Olszynka, Orunia- Św. Wojciech- Lipce, Chełm, Wzgórze Mickiewicza;
  • Sektor 2: Stogi, Przeróbka, Nowy Port, Letnica, Młyniska, Śródmieście;
  • Sektor 3: Brzeźno, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Aniołki, Strzyża;
  • Sektor 4: Przymorze Wielkie, Przymorze Małe, Zaspa Młyniec, Zaspa Rozstaje;
  • Sektor 5: Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, Osowa, Matarnia, Kokoszki, Jasień

Termin świadczenia usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych do ZU będzie wynosił 44 miesiące,na każdym sektorze, przy czym:

  • dla sektora 1 – od dnia 1.10.2019 r. do dnia 31.05.2023 r.
  • dla sektora 2 – od dnia 1.11.2019 r. do dnia 30.06.2023 r.
  • dla sektora 3 – od dnia 1.09.2019 r. do dnia 30.04.2023 r.
  • dla sektora 4 – od dnia 1.11.2019 r. do dnia 30.06.2023 r.
  • dla sektora 5 – od dnia 1.09.2019 r. do dnia 30.04.2023 r.

Na podstawie media.gdansk.pl

fot. UM w Gdańsku

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama