Odbiór końcowy spalarni

Odbiór końcowy spalarni w Szczecinie

Szczeciński Zakład Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO) poinformował, że wykonawca zameldował gotowość do przekazania EcoGeneratora – tamtejszej spalarni odpadów komunalnych – do eksploatacji.

Grudzień był ostatnim miesiącem prac związanych z uruchomieniem EcoGeneratora. Rozpoczęły się odbiory końcowe.

Odbiór końcowy spalarni odpadów – powołana komisja EcoGeneratora

Jak podał ZUO, główny wykonawca instalacji – włoska firma Termomeccanica Ecologia (TM.E.) – zakończenie prac i gotowość przekazania instalacji do eksploatacji zgłosiła na 28 grudnia ub.r. W związku z tym Tomasz Lachowicz, prezes ZUO powołał komisję odbiorową, złożoną z pracowników Zakładu i Inżyniera Kontraktu.

Zadaniem komisji będzie przeanalizowanie dokumentacji dostarczonej przez wykonawcę i sprawdzenie w praktyce, czy instalacja jest sprawna.
Jeśli komisja odbiorowa nie stwierdzi tzw. usterek limitujących (czyli uniemożliwiających działanie zakładu), Inżynier Kontraktu zgodnie z umową zawartą w listopadzie ub. r. między ZUO a TM.E. wystawi świadectwo przejęcia EcoGeneratora z datą zgłoszenia zakończenia prac (28 grudnia 2018).

Na podstawie informacji nadesłanej przez ZUO

fot. ZUO

partner portalu

reklama

reklama

reklama