Obudzić poczucie odpowiedzialności

„Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów szkół podstawowych z terenu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi” – to tytuł akcji edukacyjnej, która już od trzech tygodni trwa w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Związku. Ma ona kształtować prawidłowe postawy proekologiczne wśród czwartoklasistów oraz budzić poczucie odpowiedzialności za stan środowiska.

 

Podczas zajęć dzieci dowiadują się, jak prawidłowo segregować odpady oraz co zrobić z odpadami niebezpiecznymi, takimi jak przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory czy świetlówki. Do tej pory w ekolekcjach wzięło udział ponad 350 uczniów ze szkół na terenie sześciu gmin: Gostynia, Krzemieniewa, Lipna, Rawicza, Śmigla i Święciechowej.

 

Akcja edukacyjna dofinansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Na podstawie: http://kzgrl.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu