nowe stawki opłaty śmieciowej

Obowiązkowa segregacja odpadów i nowe stawki opłaty śmieciowej

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami w Warszawie obowiązują od 1 marca br. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych będą płacić 65 zł miesięcznie, a domów jednorodzinnych – 94 zł za gospodarstwo. Warszawa przygotowała też pomoc osłonową, a właściciele nieruchomości do 10 kwietnia br. powinni złożyć nowe deklaracje – informuje Urząd m.st. Warszawy (UM).

Selektywna zbiórka odpadów na pięć frakcji obowiązuje, zgodnie z ustawą, na terenie całego kraju od 2020 r. Nowe zasady w Warszawie weszły w życie od 1 marca 2020 r.

Nowe stawki opłaty śmieciowej

Z kolei nowe stawki opłat dla nieruchomości wielorodzinnych to 65 zł/miesiąc/gospodarstwo domowe i 94 zł/miesiąc/gospodarstwo domowe w przypadku nieruchomości jednorodzinnej. Wysokość opłaty śmieciowej za nieruchomość rekreacyjno-wypoczynkową to 169,30 zł/rok, a dla lokali użytkowych w zabudowie mieszanej (np. salon fryzjerski w kamienicy) – 1,35 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu/miesiąc. W przypadku nieruchomości z usługami hotelarskimi wysokość opłaty śmieciowej sięga 11,85 zł/m3 zużytej wody/miesiąc.

Z kolei w przypadku nieruchomości niezamieszkanej, na terenie której powstają odpady komunalne, wysokość stawki opłaty uzależniona jest od wielkości pojemników:

 • 120 litrów – 5,90 zł,
 • 240 litrów – 11,81 zł,
 • 660 litrów – 32,50 zł,
 • 770 litrów – 37,91 zł,
 • 1100 litrów – 54,17 zł,
 • 2500 litrów – 123,11 zł,
 • 3500 litrów – 172,35 zł,
 • 4000 litrów – 196,98 zł,
 • 5000 litrów – 246,22 zł,
 • 7000 litrów – 344,71 zł,
 • 10000 litrów – 492,45 zł,
 • 12000 litrów – 590,94 zł,
 • 14000 litrów – 689,43 zł,
 • 16000 litrów – 787,92 zł,
 • 20000 litrów – 984,90 zł,
 • 36000 litrów – 1 772,83 zł.

Mieszkańcy domów jednorodzinnych, deklarujący kompostowanie bioodpadów zapłacą o 4 zł mniejszą stawkę za miesiąc, czyli 90 zł – dodaje UM.

Warszawski magistrat przypomina, że przepisy prawa nakazują samorządom stosowanie karnych opłat za niesegregowanie odpadów. Stołeczni radni zadecydowali, że karna opłata będzie najniższa z możliwych, co oznacza, że wyniesie ona dwukrotność podstawowej stawki opłaty.

Warszawski UM zaznacza, że w związku ze zmianami w systemie opłat, wszyscy właściciele nieruchomości bądź ich zarządcy (np. wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe) muszą złożyć nowe deklaracje. Należy je złożyć do 10 kwietnia 2020 r. w wydziałach obsługi mieszkańców urzędów dzielnic lub przesłać listem poleconym do urzędu dzielnicy bądź wysłać w formie elektronicznej w ramach platformy (ePUAP). Urzędnicy przypominają przy tym, że mieszkańcy bloków nie składają deklaracji.

Magistrat wskazuje, że pierwszą opłatę, zgodną z nowo obowiązującymi stawkami, należy wnieść do 28 marca br., a kolejne do 28. dnia każdego następnego miesiąca – przelewem (na indywidualny numer rachunku bankowego), gotówką (w kasach urzędów dzielnic) lub w wybranych placówkach pocztowych.

Warszawska pomoc osłonowa w obszarze gospodarki odpadami

Magistrat podkreśla, że w związku z wprowadzeniem nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w trosce o mieszkańców będących w trudnej sytuacji materialnej, samotnie gospodarujących, przygotowane zostało wsparcie osłonowe.

Finansowa pomoc pokryje minimum 50% bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego. Mogą na nią liczyć warszawiacy prowadzący gospodarstwo jednoosobowe z miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 1 752,50 zł netto, a w szczególności, ci którzy ukończyli 65. rok życia i osoby z niepełnosprawnością. Wsparcie otrzymają też samotnie gospodarujący mieszkańcy utrzymujący się wyłącznie z renty lub emerytury w wysokości nieprzekraczającej kwoty 1 752,50 zł netto i niekwalifikujący się do uzyskania dodatku mieszkaniowego. Wnioski będą przyjmowane od marca 2020 r.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Warszawy

fot. UM Warszawy

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Reklama

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu