nowe stawki opłaty śmieciowej

Obowiązkowa segregacja odpadów i nowe stawki opłaty śmieciowej

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami w Warszawie obowiązują od 1 marca br. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych będą płacić 65 zł miesięcznie, a domów jednorodzinnych – 94 zł za gospodarstwo. Warszawa przygotowała też pomoc osłonową, a właściciele nieruchomości do 10 kwietnia br. powinni złożyć nowe deklaracje – informuje Urząd m.st. Warszawy (UM).

Selektywna zbiórka odpadów na pięć frakcji obowiązuje, zgodnie z ustawą, na terenie całego kraju od 2020 r. Nowe zasady w Warszawie weszły w życie od 1 marca 2020 r.

Nowe stawki opłaty śmieciowej

Z kolei nowe stawki opłat dla nieruchomości wielorodzinnych to 65 zł/miesiąc/gospodarstwo domowe i 94 zł/miesiąc/gospodarstwo domowe w przypadku nieruchomości jednorodzinnej. Wysokość opłaty śmieciowej za nieruchomość rekreacyjno-wypoczynkową to 169,30 zł/rok, a dla lokali użytkowych w zabudowie mieszanej (np. salon fryzjerski w kamienicy) – 1,35 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu/miesiąc. W przypadku nieruchomości z usługami hotelarskimi wysokość opłaty śmieciowej sięga 11,85 zł/m3 zużytej wody/miesiąc.

Z kolei w przypadku nieruchomości niezamieszkanej, na terenie której powstają odpady komunalne, wysokość stawki opłaty uzależniona jest od wielkości pojemników:

 • 120 litrów – 5,90 zł,
 • 240 litrów – 11,81 zł,
 • 660 litrów – 32,50 zł,
 • 770 litrów – 37,91 zł,
 • 1100 litrów – 54,17 zł,
 • 2500 litrów – 123,11 zł,
 • 3500 litrów – 172,35 zł,
 • 4000 litrów – 196,98 zł,
 • 5000 litrów – 246,22 zł,
 • 7000 litrów – 344,71 zł,
 • 10000 litrów – 492,45 zł,
 • 12000 litrów – 590,94 zł,
 • 14000 litrów – 689,43 zł,
 • 16000 litrów – 787,92 zł,
 • 20000 litrów – 984,90 zł,
 • 36000 litrów – 1 772,83 zł.

Mieszkańcy domów jednorodzinnych, deklarujący kompostowanie bioodpadów zapłacą o 4 zł mniejszą stawkę za miesiąc, czyli 90 zł – dodaje UM.

Warszawski magistrat przypomina, że przepisy prawa nakazują samorządom stosowanie karnych opłat za niesegregowanie odpadów. Stołeczni radni zadecydowali, że karna opłata będzie najniższa z możliwych, co oznacza, że wyniesie ona dwukrotność podstawowej stawki opłaty.

Warszawski UM zaznacza, że w związku ze zmianami w systemie opłat, wszyscy właściciele nieruchomości bądź ich zarządcy (np. wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe) muszą złożyć nowe deklaracje. Należy je złożyć do 10 kwietnia 2020 r. w wydziałach obsługi mieszkańców urzędów dzielnic lub przesłać listem poleconym do urzędu dzielnicy bądź wysłać w formie elektronicznej w ramach platformy (ePUAP). Urzędnicy przypominają przy tym, że mieszkańcy bloków nie składają deklaracji.

Magistrat wskazuje, że pierwszą opłatę, zgodną z nowo obowiązującymi stawkami, należy wnieść do 28 marca br., a kolejne do 28. dnia każdego następnego miesiąca – przelewem (na indywidualny numer rachunku bankowego), gotówką (w kasach urzędów dzielnic) lub w wybranych placówkach pocztowych.

Warszawska pomoc osłonowa w obszarze gospodarki odpadami

Magistrat podkreśla, że w związku z wprowadzeniem nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w trosce o mieszkańców będących w trudnej sytuacji materialnej, samotnie gospodarujących, przygotowane zostało wsparcie osłonowe.

Finansowa pomoc pokryje minimum 50% bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego. Mogą na nią liczyć warszawiacy prowadzący gospodarstwo jednoosobowe z miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 1 752,50 zł netto, a w szczególności, ci którzy ukończyli 65. rok życia i osoby z niepełnosprawnością. Wsparcie otrzymają też samotnie gospodarujący mieszkańcy utrzymujący się wyłącznie z renty lub emerytury w wysokości nieprzekraczającej kwoty 1 752,50 zł netto i niekwalifikujący się do uzyskania dodatku mieszkaniowego. Wnioski będą przyjmowane od marca 2020 r.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Warszawy

fot. UM Warszawy

partner portalu

reklama

reklama

reklama