Lista odpadów objętych SENT-em

Lista odpadów objętych SENT-em rozszerzona

Ministerstwo Finansów poinformowało, że 12 stycznia 2024 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie wprowadzające nową grupę towarów (odpadów) podlegającą monitorowaniu systemem SENT. Jak podał resort, lista odpadów objętych SENT-em została rozszerzona m.in. o farby, lakiery, rozpuszczalniki i kleje. Podmiot wysyłający ma obowiązek dokonać zgłoszenia przewozu tych towarów do rejestru SENT. Aby tego dokonać musi on zarejestrować się na Platformie PUESC na poziomie zaawansowanym (rozszerzonym).

Lista odpadów objętych SENT-em – rozszerzenie od 12 stycznia br.

Ministerstwo Finansów (MF) przypomniało, że 12 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 9 października 2023 r. Zmieniło ono rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. W efekcie rozszerzona została lista odpadów objętych SENT-em.

Systemem monitorowania przewozu i obrotu (SENT) został objęty przewóz 11 rodzajów odpadów – realizowany na podstawie art. 5 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, w przypadku których masa brutto przesyłki jest równa albo przekracza 1000 kg lub jej objętość jest równa albo przekracza 1000 litrów. Towary, które zostały objęte SENT-em są wymienione w załączniku do Rozporządzenia Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (DzU poz. 10).

Lista odpadów objętych SENT-em – o jakie kody ją rozszerzono?

W grupie tej są odpady oznaczone kodami:

1. 08 01 11 – odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.

2. 08 01 13 – szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.

3. 08 01 15 – szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.

4. 08 01 17 – odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.

5. 08 01 19 – zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.

6. 08 01 21 – zmywacz farb lub lakierów.

7. 08 03 12 – odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne.

8. 08 03 14 – szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne.

9. 08 04 09 – odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.

10. 08 04 13 – uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.

11. 08 04 15 – odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.

Podmioty wysyłające, zobowiązane do zgłaszania przewozu tych towarów do rejestru SENT, powinny zarejestrować konto na Platformie PUESC na poziomie zaawansowanym.

Dotychczasowe przepisy rozporządzenia bez zmian

Jednocześnie MF podał, że bez zmian pozostają dotychczasowe przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z 25 kwietnia 2022 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (DzU z 2022 r. poz. 898, z późn. zm.), dotyczące odpadów objętych obowiązkiem zgłaszania do rejestru SENT, które podlegają przepisom rozporządzenia nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1, z późn. zm.).

Na podstawie pap-mediaroom.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu