Obecność substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska w miejscu porzucenia odpadów

24 lutego br. na zlecenie i pod kierownictwem radomskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie (WIOŚ) dokonano poboru próbek substancji wykrytych w miejscu porzucenia odpadów w miejscowości Augustów koło Pionek.

Sześć próbek pobranych w miejscu porzucenia odpadów

Jak podał WIOŚ, pobranych zostało sześć próbek z wykrytych, 14 lutego 2023 r., plastikowych pojemników o objętości 20 dm3. Kanistry miały widoczne ślady użytkowania i były bez widocznych śladów rozszczelnień. Posiadały one etykiety, na których widniały nazwy substancji, które teoretycznie mogą znajdować się w środku. Wymienione zostały: aminomethane W 40, methylbenzene sol. C24, ethyl oxide, acidity regulator 37, all purpose degreaser i methylene chloride.

W działaniach brała udział specjalistyczna jednostka Państwowej Straży Pożarnej. Jej wyposażenie i ekwipunek pozwala na bezpieczne pobranie próbek substancji, co do których istnieje podejrzenie, że mogą być niebezpieczne – wyjaśnił WIOŚ. Inspekcja podała, że wyniki analizy ujawniły w jednej z próbek występowanie acetonu.

Jak wyjaśnia WIOŚ, aceton to łatwopalny organiczny związek chemiczny o wzorze sumarycznym C3H6O, znany jako rozpuszczalnik. Wykorzystuje się go m.in. podczas produkcji leków, środków czyszczących, lakierów, barwników i farb. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

W pozostałych pięciu próbkach nie zidentyfikowano żadnych substancji, co nie świadczy o ich braku – zaznaczył WIOŚ. Inspekcja tłumaczy, że „Wynik: >>nie zidentyfikowano<< świadczy o tym, że zawartość próbki stanowi mieszanina różnych związków chemicznych, przy jednoczesnym braku substancji dominującej (powyżej 40%)”. To uniemożliwia dokonanie jednoznacznego określenia z jaką substancją mają do czynienia kontrolujący. Niemniej jednak zapach pochodzący z otwartych pojemników świadczy o zawartości w nich rozpuszczalników organicznych, co znajduje potwierdzenie w próbce zidentyfikowanej.

O ujawnieniu pojemników powiadomiono prokuraturę

Jak podał WIOŚ, o ujawnieniu pojemników zawiadomiona została Prokuratura Rejonowa w Zwoleniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 183 §1 Kodeksu karnego. Chodzi o składowanie odpadów w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka. Może też spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub doprowadzić do zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach. Inspekcja zwróciła się też z wnioskiem o podjęcie czynności wyjaśniających i postępowania przygotowawczego w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa.

Jednocześnie WIOŚ poinformował, że wniósł do wójta gminy Pionki o zobowiązanie posiadacza odpadów do ich usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego od ich składowania lub magazynowania.

Na podstawie www.wios.warszawa.pl

fot. WIOŚ w Warszawie

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama