O odpadach w Małopolsce

O zmianach, jakie w gospodarce odpadami zakłada projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o tym, jak wspierać działania związane ze środowiskiem czy edukacją ekologiczną oraz o perspektywach finansowania w obszarze środowiska w ramach nowej unijnej perspektywy, rozmawiano 31 października br. w Chrzanowie podczas konferencji pt. „EkoLogiczna Małopolska.” Organizatorem wydarzenia było Województwo Małopolskie we współpracy z posłem na Sejm – Tadeuszem Arkitem.
 
Jak podkreślili uczestnicy spotkania, rozpoczęta „rewolucja” wymaga czasu, szeroko zakrojonej edukacji ekologicznej oraz nakładów finansowych na budowę bazy do przetwarzania i zagospodarowania odpadów.
 
Konferencję zaszczycił swą obecnością Janusz Ostapiuk, wiceminister środowiska, który omówił priorytety rządu w zakresie ochrony środowiska w aspekcie perspektywy unijnej 2014-2020. Z kolei Marek Sowa, marszałek województwa malopolskiego poruszył kwestię finansowania projektów z zakresu środowiska z nowego Regionalnego Programu Operacyjnego. Uczestnicy debaty dyskutowali również o możliwościach uzyskania przez gminy, przedsiębiorców i mieszkańców wsparcia finansowego na działania związane ze środowiskiem.
 
Na podstawie: www.malopolskie.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu