O odpadach

O odpadach w dwumiesięczniku

Wrześniowo-październikowe wydanie czasopisma „Odpady i Środowisko”, po części informacyjnej, otwiera rozmowa ze Sławomirem Mazurkiem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska. Tekst nosi tytuł „System nie jest doskonały i wymaga dalszych modyfikacji”.

„Nie da się zebrać 120% kartoników” – tak zatytułowany jest kolejny wywiad opublikowany w tym wydaniu. Jest to zapis rozmowy z Tadeuszem Pokrywką, prezesem Krajowej Izby Gospodarczej Przemysłu Spożywczego i Opakowań.

Następna publikacja to zapis rozmowy z Jakubem Tyczkowskim, prezesem Organizacji Odzysku Opakowań Rekopol. Tekst został opublikowany pod tytułem „Wszystko można skontrolować”.

O odpadach w dwumiesięczniku – „Odpady i Środowisko”

„Przepisy oderwane od życia” – taki tytuł nosi artykuł przygotowany przez Michała Korkozowicza z Centrum Promocji Recyklingu i OZE.
Autorem artykułu pt. „Rok pełen wyzwań” jest natomiast Mikołaj Józefowicz, dyrektor generalny ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku Opakowań.

Z kolei dr inż. Bartosz Tęcza, dyrektor Projektów Strategicznych ENERIS Surowce jest napisał artykuł pt. „Boom elektromobilności czyli boom recyklingu ogniw Li-Ion”.

O odpadach

W wydaniu także materiały poświęcone jubileuszom Polskiej Izby Gospodarki Odpadami i Krajowej Izby Gospodarki Odpadami.

Uwagę czytelników zwróci niewątpliwie obszerny artykuł pt. „Nowelizacja dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami”. Jest to trzecia część tej publikacji, tym razem nosząca podtytuł „Zapobieganie powstawaniu odpadów oraz przeciwdziałanie zaśmiecaniu środowiska”. Tekst przygotowała dr inż. Beata B Kłopotek.

„Umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” – tak zatytułowany został artykuł napisany przez Przemysława Gogojewicza, na podstawie Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 8 marca 2018 r. I SA/Rz 845/17.

Zainteresowanie czytelników wzbudzić może również drugi tekst Przemysława Gogojewicza. Nosi on tytuł „Charakter opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

Wydanie zawiera oczywiście szereg innych publikacji, a my tradycyjnie zachęcamy do lektury!

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny