O klimacie i odpadach

Ministrowie środowiska państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) oraz Bułgarii i Rumunii przyjęli wspólne stanowisko w sprawie ochrony klimatu, działań na rzecz poprawy jakości powietrza oraz odpadów. Stronę polską na spotkaniu na Słowacji reprezentował Marcin Korolec, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, pełnomocnik rządu do spraw polityki klimatycznej.
Dyskusja oscylowała głównie wokół klimatu. Ministrowie debatowali o unijnej polityce klimatyczno-energetycznej do 2030 r., a także o globalnym porozumieniu klimatycznym.
 
V4
 
– Nasze rozmowy były bardzo owocne. Zgodziliśmy się, że konieczna jest redukcja CO2, jednak zarówno polityka klimatyczna Unii Europejskiej, jak i porozumienie globalne powinny uwzględniać specyfikę i możliwości poszczególnych gospodarek. Państwa powinny mieć możliwość elastycznego dobierania instrumentów dla spełnienia celu głównego, czyli redukcji CO2, dbając jednocześnie o zachowanie konkurencyjności gospodarek i stabilność cen energii– mówi minister Korolec.
 
Wśród innych poruszonych podczas spotkania tematów znalazły się także kwestie dotyczące unijnych pakietów w sprawie Polityki Czystego Powietrza oraz odpadów.
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu