o gospodarce odpadami

O gospodarce odpadami w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku (UM) poinformował, że w stolicy województwa pomorskiego odbyło się nowe, ogólnopolskie wydarzenie dedykowane gminom i szeroko rozumianej branży „odpadowej”.

Mowa o Samorządowym Forum Gospodarki Odpadami, które 4 i 5 czerwca br. odbyło się na Wyspie Sobieszewskiej.

Jak podkreśla gdański magistrat, w dyskusjach ok. 100 uczestników dominował niepokój o możliwość wykonania w najbliższych latach obowiązków z zakresu gospodarki odpadami, które zostały nałożone na gminy.

Samorządy o gospodarce odpadami

Konferencja podzielona była na cztery panele tematyczne. Dotyczyły one zamówień w trybie in-house, wdrażania ogólnopolskiego systemu segregacji, poziomów odzysku oraz gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy).

Wszystkie dyskusje były skupione na perspektywie samorządowej. – Dla gmin, a także samorządów wojewódzkich narastają problemy w obszarze gospodarki odpadami. Także w kontekście całego krajowego systemu. Jak widzimy w ostatnich tygodniach, stały się one wręcz „palące” – podkreślał Krzysztof Trawicki, wicemarszałek województwa pomorskiego. – Jak czytamy, gminy stworzyły warunki prawno-organizacyjne do funkcjonowania systemów GOK, zmierzyły się z tymi wyzwaniami. A jednak nie spowodowało to osiągnięcia zasadniczych celów reformy. To powinno dać nie tylko nam, ale przede wszystkim ministerstwu dużo do myślenia – komentował Piotr Grzelak, wiceprezydent Gdańska, przy okazji omawiania najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli (NIK) o realizacji zadań przez gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

W swoim opracowaniu NIK wskazał na fakt, że samorządy nie korzystają z możliwości wliczania do uzyskanych poziomów recyklingu, danych zbieranych z punktów skupu surowców wtórnych. Goście polemizowali, iż to nie jest rozwiązanie problemu, a jedynie kolejny krok w tym kierunku. Efekty wliczania punktów skupu zaprezentował Piotr Rozwadowski, prezes MPO w Toruniu i członek zarządu Rady RIPOK. Z kolei pierwszymi wnioskami z wdrażania systemu pięciopojemnikowego podzielili się Jarosław Grobelny, wiceprezydent Gniezna, oraz Sławomir Kiszkurno, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Gdańsku.

W wydarzeniu, obok samorządowców, udział wzięli również przedstawiciele organizacji branżowych. Jak zaznacza UM, interesujące choć sceptyczne w wydźwięku było wystąpienie prezesa Rekopolu. Jakub Tyczkowski wypowiadał się w kwestii implementacji rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Długa debata trwała wokół 50% poziomu recyklingu. Z kolei Szymon Dziak-Czekan, prezes Stowarzyszenia „Polski Recykling”, konkludował: – Odpowiedź jest prosta i bądźmy dziś tego wszyscy świadomi. Część gmin sobie z tym pułapem poradzi, a część nie.

In-house – głos prawników

Głos zabrali także prawnicy. Maciej Kiełbus (Kancelaria Ziemski & Partnerzy) oraz Wojciech Hartung (Kancelaria DZP) przybliżyli na przykładach zawiłości wdrażania trybu in-house w gospodarce odpadami. Prelekcje dobitnie pokazały, że to trudna procedura, którą trzeba w sensie formalno-prawnym, wkomponować w indywidualne okoliczności istniejące w każdym przypadku. Gdańsk zaprezentował „in-house’owy” case study, ponieważ powołał specjalną spółkę do tego celu i od 1 kwietnia 2018 r. powierzył jej do obsługi jeden sektor.

Jak podkreśla gdański magistrat, szczególnie żywą dyskusję wywołał temat „circular economy” w kontekście egzekwowania tej koncepcji od samorządów oraz zasadności stosowania poszczególnych rozwiązań w ramach tej polityki.

Drugiego dnia Samorządowego Forum Gospodarki Odpadami uczestnicy zwiedzili Zakład Utylizacyjny w Gdańsku-Szadółkach oraz Instalację Termicznego Przekształcania Osadów przy Oczyszczalni „Wschód”.

Organizatorzy konferencji, Miasto Gdańsk i Gdańska Fundacja Wody, zadeklarowali gościom, że w przyszłym roku odbędzie jej kolejna edycja.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM w Gdańsku

fot. UM w Gdańsku

partner portalu

reklama

reklama

reklama