Forum Bezpieczeństwa Polskiego Przemysłu

O gospodarce komunalnej podczas III Forum Bezpieczeństwa Polskiego Przemysłu

PZU LAB i TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych zapraszają do udziału w III Forum Bezpieczeństwa Polskiego Przemysłu. Konferencja odbędzie się 22 października 2019 w Hotelu Ambasador w Łodzi. Partnerami wydarzenia są najważniejsze organizacje i instytucje mające ogromny wpływ na kreowanie bezpieczeństwa w polskim przemyśle, a wśród nich Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka oraz Państwowa Straż Pożarna.

Po raz pierwszy tematy poruszane na Forum dotyczyć będą dwóch trudnych dziedzin – przemysłu drzewnego i gospodarki komunalnej. Obie branże w bardzo szerokim zakresie oddziałują na środowisko, kondycję krajowej gospodarki oraz bezpieczeństwo ludzi – zwracają uwagę organizatorzy.

O gospodarce komunalnej m.in. w kontekście bezpieczeństwa pożarowego

Tematem przewodnim Forum będzie wpływ bezpieczeństwa na zachowanie ciągłości działania przedsiębiorstwa oraz dyskusja na temat aktualnych wyzwań stojących przed zakładami gospodarki komunalnej. Przeanalizowane zostaną również najczęstsze przyczyny zdarzeń pożarowych oraz metody ochrony przeciwpożarowej zakładów na przykładach międzynarodowych doświadczeń. Praktycy z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem naświetlą istotę stosowania zasad kultury bezpieczeństwa oraz przedstawią dostępne źródła finansowania inwestycji komunalnych. Natomiast o ochronie ubezpieczeniowej BI (Business Interruption) oraz możliwych działaniach prewencyjnych zmniejszających ryzyko wystąpienia szkody opowiedzą eksperci z TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych i PZU LAB.

Forum Bezpieczeństwa Polskiego Przemysłu

Organizatorzy zapewniają, że Forum będzie doskonałą okazją do nawiązania interesujących kontaktów zawodowych, dialogu, wymiany wiedzy i doświadczeń, a także do wzajemnej inspiracji oraz tworzenia środowiska dla przyszłej współpracy w zakresie bezpiecznego rozwoju polskiego przemysłu drzewnego i gospodarki komunalnej. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną również rozwiązania i usługi zapewniające bezpieczeństwo i ciągłość funkcjonowania zakładów z obu dziedzin gospodarki.

III Forum Bezpieczeństwa Polskiego Przemysłu

Szersze informacje na temat Forum oraz możliwość rejestracji dostępne są na stronie https://evenea.pl/event/fbpp2019/, a wszelkie pytania dotyczące udziału w Forum można kierować do p. Beaty Gliszczyńskiej drogą mailową na adres bgliszczynska@pzu.pl bądź telefonicznie pod nr. 666 886 971.

Na podstawie informacji nadesłanej przez PZU LAB

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny