O 20 tys. ton odpadów więcej

O 20 tys. ton odpadów więcej unieszkodliwi EcoGenerator

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie (ZUO) poinformował, że szczecińska spalarnia odpadów – EcoGenerator unieszkodliwi w tym roku o 20 tys. ton odpadów więcej niż w roku ubiegłym. Poszerzy też współpracę z gminami w ramach gospodarki odpadami.

O 20 tys. ton odpadów więcej, dzięki decyzji urzędu marszałkowskiego

Spółka podkreśla, że dzięki pozytywnej decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego od 4 października 2021 r. wydajność EcoGeneratora została zwiększona o 26 tys. ton odpadów rocznie. Od tej daty każdego dnia zakład unieszkodliwia nie 20, a 22 tony odpadów na godzinę. W związku z tym w roku 2021 przyjął do unieszkodliwienia 156 tys. ton odpadów, a w tym roku ilość ta zwiększy się do 176 tys. ton.

Odpady z terenu Gminy Miasto Szczecin, a także ich odbiór na podstawie porozumień zawartych między gminą i innymi gminami, związkami celowymi gmin głównie z sąsiednich powiatów, dostarcza nam strumień około 70 proc. odpadów, które spalamy – zauważa Tomasz Lachowicz, prezes ZUO.

Pozostałe 30% odpadów to odpady pozyskane komercyjnie, pochodzące od różnych dostawców, podmiotów zajmujących się gospodarką odpadami, np. z Gorzowa Wielkopolskiego czy z województwa kujawsko-pomorskiego – wylicza ZUO i podkreśla, że odpady, które trafiają do EcoGeneratora pochodzą tylko i wyłącznie z terytorium Polski.

O 20 tys. ton odpadów więcej, w tym odpady z Koszalina

Do spalarni ZUO codziennie przyjeżdża ok. 45-50 aut z opadami. To duże zestawy kontenerów, naczepy z ruchomą podłogą, śmieciarki i kontenery małe. Zakład przyjmuje średnio ok. 700-900 ton odpadów na dobę. Dostawy odbywają się od poniedziałku do piątku. W przypadku dnia wolnego w tygodniu – dostawy odbywają się także w sobotę – podkreśla szczecińska spółka.

Od stycznia 2022 r. do szczecińskiego ZUO trafiają odpady z Koszalina. Będzie to 5 tys. ton rocznie. Zaplanowano pięć kursów tygodniowo, po ok. 22 tony każdy.

Niewielka jest liczba instalacji przetwarzających odpady wysokokaloryczne, a instalacja ZUO w Szczecinie jest jedną z najbliższych. Bliskość oznacza, z jednej strony korzyść dla środowiska ze względu na minimalizację emisji powstających przy transporcie, ale również niższe koszty transportu odpadów. Utrzymanie współpracy z ZUO przez dłuższy czas, mogłoby przyczynić się do stabilizacji cen i jednocześnie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Cena za przyjęcie odpadów przez ZUO Szczecin jest ceną konkurencyjną w stosunku do obowiązujących na rynku cen oferowanych przez inne instalacje – przekonuje Joanna Kaźmierczak, kierownik ds. instalacji komunalnej i organizacji w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka w Koszalinie.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. ZUO w Szczecinie

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama