Nowy zakład recyklingu

Nowy zakład recyklingu urządzeń chłodniczych powstanie w Grodzisku Mazowieckim

Do 45 tys. ton zużytego sprzętu chłodniczego wzrosną moce przerobowe Terra Recykling. Spółka z Grupy Elemental Holding wybuduje w Grodzisku Mazowieckim nowy zakład recyklingu urządzeń chłodniczych.

Nowy zakład recyklingu – budowa ma ruszyć w trzecim kwartale

Budowa nowego zakładu rozpocznie się w trzecim kwartale br. W sąsiedztwie istniejącej infrastruktury, pozwalającej aktualnie na przerób ok. 15 tys. ton sprzętu chłodniczego rocznie. Powstanie obiekt z nowoczesnymi liniami firmy URT o dwukrotnie większych mocach przerobowych. Nowy zakład recyklingu urządzeń chłodniczych, spełniający rygorystyczne normy certyfikacji WEEELABEX, umożliwi przerób wszystkich rodzajów urządzeń chłodniczych, unieszkodliwienie zawartych w nich substancji i ponowne wykorzystanie cennych materiałów – podkreśla Grupa Elemental Holding. Wartość planowanej przez firmę inwestycji ma wynieść ok. 8 mln euro.

Nowy zakład recyklingu odpowiedzią na rosnącą masę sprzętu wprowadzanego do obrotu

Polski rynek recyklingu sprzętu elektrycznego, w tym urządzeń chłodniczych, rośnie w bardzo stabilnym tempie. Ma to związek m.in. z konsekwentnym skracającym się cyklem życia wprowadzanego do obrotu sprzętu, a także z niezmiennie dobrą koniunkturą na rynku mieszkaniowym. Tylko w ubiegłym roku do użytkowania oddano łącznie ponad 220 tys. mieszkań i domów, tj. aż o 7% więcej niż rok wcześniej. Każde z tych mieszkań w krótkim czasie zostaje wyposażone w podstawowy sprzęt AGD. Wzrost popytu przekłada się na większą masę sprzętu wprowadzanego do obrotu, co z kolei wpływa na zwiększanie się przewidzianego przepisami minimalnego poziomu zbierania – przekonuje Anna Kostro, członek Zarządu ds. recyklingu elektroodpadów w Elemental Holding.

Nowy zakład recyklingu i poziomy recyklingu ZSEE

Firma zwraca uwagę, że tylko w 2021 r. na globalnym rynku znajdzie się ponad 50 mln ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). W Unii Europejskiej branża jest ściśle regulowana wspólnotowymi przepisami, które ustalają m.in. minimalne poziomy zbierania zużytego sprzętu dla poszczególnych państw członkowskich. Aktualnie obowiązujący w Polsce poziom wynosi nie mniej niż 65% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu lub 85% masy zużytego sprzętu wytworzonego na terytorium kraju. Wprowadzony dyrektywą zakaz importu bądź eksportu ZSEE sprawia, że działania podmiotów z branży, co do zasady ograniczone są do obszarów pojedynczych państw.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Grupa Elemental Holding

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu