Zakład recyklingu opon

Nowy zakład recyklingu opon pozwolił poprawić wyniki

Grupa Recykl, zajmująca się zagospodarowaniem zużytych opon, pochwaliła się, że w pierwszym kwartale br. zwiększyła sprzedaż do poziomu 15,1 mln zł, co oznacza wzrost o 21% porównując rok do roku (r/r). Jednocześnie firma wskazuje, że wynik EBITDA wzrósł o 63% do 3,8 mln zł, osiągając najwyższy kwartalny odczyt w 10-letniej historii spółki. Z kolei zysk netto wyniósł blisko 1 mln zł (+89% r/r).

Zakład recyklingu opon istotnym elementem poprawy efektywności firmy

Firma podkreśla, że na skokowy wzrost efektywności i skali biznesu (spółka m.in. podwoiła wolumeny czystych granulatów SBR oraz rozpoczęła sprzedaż nowego produktu – pudru gumowego) pozwoliła zrealizowana z końcem 2019 r. inwestycja, czyli nowy zakład recyklingu opon w Chełmie. W związku z takimi wynikami Zarząd firmy oczekuje stabilnych rezultatów w kolejnych okresach, osiąganych w otoczeniu spowolnienia gospodarczego.

Jednoczenie Grupa Recykl zaznacza, że w okresie styczeń – marzec 2020 r. poprawiła marże na wszystkich poziomach wyników. Rentowność zysku ze sprzedaży wzrosła do 7,1% (podczas gdy w porównaniu rok do roku było to 5,5%), marża EBITDA przekroczyła 25% (25,4%, w porównaniu rok do roku 18,9%), a zysku netto 6,3 proc. (wobec 4% r/r).

Poprawa wyników to rezultat m.in. oddania do użytku nowego zakładu w Chełmie, optymalizacji i stabilizacji głównych czynników kosztowych (w tym materiałów i energii) i działań reklamowych, promocyjnych i marketingowych zarówno w kraju jak i zagranicą skutkująca pozyskaniem nowych klientów gównie w obszarze sprzedaży granulatów SBR.

Odzysk i recykling opon oraz sprzedaż produktów z ich przerobu

Z satysfakcją prezentujemy dobre rezultaty pierwszego kwartału bieżącego roku. To skutek pierwszych miesięcy pracy nowego zakładu w Chełmie, który pozwolił nam na skokowy wzrost wolumenu przetwarzanych opon oraz sprzedaży, w tym zagranicznej, jak również szeregu sprzyjających czynników. W raportowanym okresie w pewnym stopniu odczuliśmy wpływ aktualnej sytuacji epidemiologicznej na naszą branżę, głównie w obszarze relacji handlowych z klientami ze Wschodu. Mam nadzieję, że w kolejnych miesiącach uda nam się dalej ograniczać wpływ epidemii na naszą działalność, co pozwala nam z umiarkowanym optymizmem patrzeć na kolejne kwartały. Liczymy, że powstałe okoliczności będą stopniowo wygasać w Polsce i na świecie – mówi Maciej Jasiewicz, wiceprezes Zarządu Grupy Recykl.

W strukturze przychodów największą grupę stanowiła sprzedaż produktów z przerobu opon, która wyniosła 7,6 mln zł (+31,2% r/r). Drugą wartościowo grupą było wykonywanie usług odzysku i recyklingu opon, które zanotowało najwyższą dynamikę rzędu 73,6% (wzrost do 2,8 mln zł). W ujęciu wolumenowym, firma przetworzyła w pierwszym kwartale br. ponad 21 tys. ton opon, wobec 18 tys. ton w analogicznym okresie roku ubiegłego, z czego ponad 9 tys. ton (rok wcześniej 7 tys. ton) stanowił podstawowy i najwyżej marżowy produkt – czysty granulat gumowy. W I kwartale 2020 r wyprodukowano również ponad 1,3 tys. t. pudru gumowego, którego sprzedaż powinna się rozpocząć na przełomie II i III kwartału br.

35 tys. ton odpadów przetworzy nowy zakład recyklingu opon

W nowym zakładzie w Chełmie w 2020 r. chcemy przetworzyć ok. 35 tys. ton opon, tj. w skali Grupy ponad 20% więcej wobec rezultatów minionego okresu. Istotna część powstałych produktów, zwłaszcza czystych granulatów SBR będzie przeznaczona na rynki zagraniczne. Obserwujemy większe zainteresowanie współpracą partnerów z Europy Wschodniej, przykładających wagę do aspektów logistycznych. Z drugiej strony, inwestycja oznacza szanse na komercjalizację naszych nowych produktów i rozwiązań. W tym obszarze w III kwartale zamierzamy sfinalizować montaż linii do produkcji innowacyjnych mieszanek mineralno-asfaltowych SMA, który zainicjuje produkcję testową, zgodną z planami na 2020 r. W kolejnych latach może to być atrakcyjny, perspektywiczny i wysokomarżowy obszar biznesu – dodaje Zbigniew Fleszar, dyrektor finansowy Grupy.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Grupa Recykl

reklama

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny