Nowy Zakład na Lubelszczyźnie

Przecięcie biało-czerwonej wstęgi w symboliczny sposób potwierdziło uruchomienie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Białej Podlaskiej. Wydarzenie odbyło się 19 września 2014 r. Projekt pilotowały Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN. Zakład będzie obsługiwał ponad 200 tys. mieszkańców z Białej Podlaskiej, powiatu bialskiego oraz niektóre miasta i gminy z powiatów: parczewskiego, łukowskiego i radzyńskiego.
 
zzo1
 
Przepustowość Zakładu wynosi 55 tys. ton odpadów rocznie. Obiekt został wyposażony w instalację mechaniczno-biologicznego zagospodarowania odpadów – segment segregacji mechanicznej, która jest w stanie przetworzyć 40 tys. ton odpadów na rok. Ponadto w ZZO znajduje się sortownia odpadów opakowaniowych pochodzących z selektywnej zbiórki (2 tys. ton/rok), instalacja suchej fermentacji (20 tys. ton/rok) oraz instalacja dojrzewania osadów pofermentacyjnych (20 tys. ton/rok). W Zakładzie będzie też wytwarzane paliwo alternatywne. Służy temu zamontowana instalacja, zdolna wyprodukować rocznie 13 tys. ton RDF-u. Paliwo ma trafić do cementowni. W ZZO nie zabrakło również urządzenia służącego do demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz magazynu małych ilości odpadów niebezpiecznych.
 
zzo
 
Jednak sercem Zakładu jest instalacja poziomej suchej fermentacji firmy Eisenmann, która pozwoli na wytworzenie w procesie beztlenowym energetycznego biogazu w ilości ok. 120 m3 na każdą tonę odpadów biodegradowalnych. Dzięki temu możliwe będzie wyprodukowanie aż 4 tys. MWh „zielonej” energii elektrycznej rocznie. Energia ta zostanie wykorzystana na potrzeby ZZO. Wdrożone rozwiązania technologiczne w znacznym stopniu przyczynią się do zmniejszenia emisji CO2 i metanu.
 
Inwestycja została dofinansowana ze środków Funduszu Spójności (51%). Resztę dołożyły Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urząd Miasta Bielsko-Biała oraz Bialskie Wodociągi i Kanalizacja. Generalnym Wykonawcą było konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Infrastructuras z Madrytu. Za realizację projektu otrzymało ono 69,5 mln zł.
 
Na podstawie: www.bwikwodkan.pl, www.mostostal.waw.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu