Nowy wykonawca zajmie się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w Rudzie Śląskiej

Od 1 czerwca przez najbliższy rok odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z Rudy Śląskiej zajmie się spółka PreZero Service Południe. To efekt rozstrzygniętego przez miasto przetargu na świadczenie tych usług. Urząd Miasta Ruda Śląska (UM) podał, że umowa z wykonawcą została podpisana 17 maja br. Od momentu podpisania umowy rozpoczęło się dostarczanie mieszkańcom nowych pojemników. Dotychczas wykorzystywane są własnością firmy, która będzie kończyła współpracę z miastem. Nie zmieni się natomiast sama stawka opłaty śmieciowej – zastrzegł magistrat.

Wykonawca zajmie się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów – umowa na rok

Wyłoniona w przetargu firma – PreZero Service Południe – odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu miasta zajmować się będzie od 1 czerwca br. do 31 maja 2024 r. Równocześnie władze miasta pracują już nad kolejnym postępowaniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – zaznaczył UM. – W tym celu prowadzimy tzw. wstępne konsultacje rynkowe. Konsultacje mają na celu pomóc w określeniu wartości szacunkowej przyszłego zamówienia, a także opracowaniu niezbędnej dokumentacji postępowania. Tak, aby uzyskać najlepsze dostępne rozwiązania i dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty. Z zaproszenia do udziału w nich skorzystały dwa podmioty. Jesteśmy po pierwszych spotkaniach z nimi – powiedział Michał Pierończyk, prezydent miasta.

Magistrat wskazał także najważniejsze wyzwanie związane z wyborem nowej firmy, która będzie odbierać i zagospodarowywać odpady z Rudy Śląskiej. Jest nim przeprowadzenie płynnej wymiany pojemników na odpady. – Zmiana firmy odbierającej odpady to skomplikowana logistycznie operacja, jej częścią jest m.in. wymiana pojemników, którą trzeba przeprowadzić w taki sposób, aby mieszkańcy, w jak najmniejszym stopniu odczuli jej skutki. Wykonawca zapewnił nas, że dołoży ku temu wszelkich starań – podkreślił Jacek Morek, wiceprezydent miasta.

Zaplanowany proces wymiany pojemników i harmonogram odbioru odpadów

Cały proces wymiany pojemników został zaplanowany. Szczegółowy plan wymiany kubłów znajduje się na stronie internetowej https://bit.ly/3BvC0NB w zakładce „PreZero Service Południe”. Mieszkańcy z nowych pojemników będą mogli jednak korzystać dopiero po odebraniu dotychczasowych kubłów. Z kolei harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na kolejne miesiące zostaną opublikowane w najbliższym czasie na stronie internetowej miasta. Będą one dostępne także w aplikacji EcoHarmonogram – wskazał UM.

Od 1 czerwca, wraz z wyborem nowego wykonawcy, zmienią się także niektóre zasady odbioru odpadów. Jak wskazał magistrat zostały one określone uchwałą rady miasta podjętą jeszcze w grudniu ubiegłego roku. W ten sposób zmniejszona zostanie częstotliwość odbioru „u źródła” mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z zabudowy jednorodzinnej. Zmaleje ona z czterech do dwóch razy w roku. Z kolei w zabudowie wielorodzinnej zmniejszy się ona jednego razu w tygodniu do jednego razu na dwa tygodnie. Wprowadzony zostanie także limit odbieranych „u źródła” odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych. Wyniesie on do dwóch worków typu big-bag o pojemności 1 m³ każdy jeden raz w roku kalendarzowym. Przy tej okazji magistrat przypomniał też, że nadal obowiązywać będzie selektywna zbiórka popiołu. W tym celu na osiedlach ogrzewanych piecami pojawią się specjalne pojemniki na popiół, do których nie należy wrzucać innych frakcji odpadów.

Zmiana firmy zajmującej się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów i niezmieniona wysokość stawki opłaty

Mieszkańcy każdą ilość odpadów – za wyjątkiem odpadów zmieszanych – nadal będą mogli pozostawić w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Mieści się on przy ul. Noworudzkiej 8. Tam także można odbierać worki na odpady segregowane, w tym „bio”. Punkt jest czynny (za wyjątkiem dni wolnych od pracy): od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00, a w soboty 10:00-14:00.

Od lutego br. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkanych wynosi 37 zł miesięcznie od osoby. Pod warunkiem zbierania odpadów w sposób selektywny. W zabudowie jednorodzinnej przysługuje ulga za kompostowanie odpadów w przydomowym kompostowniku, wynosząca 2,5 zł od mieszkańca.

W przypadku właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, przykładowo za zadeklarowany pojemnik 120 l stawka miesięczna wynosi 26,8 zł w przypadku odpadów zbieranych selektywnie. Z kolei w przypadku domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ryczałtowa stawka roczna wynosi 206 zł dla odpadów segregowanych.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UM Ruda Śląska

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Reklama

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu