Nowy wykonawca zajmie się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w Rudzie Śląskiej

Od 1 czerwca przez najbliższy rok odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z Rudy Śląskiej zajmie się spółka PreZero Service Południe. To efekt rozstrzygniętego przez miasto przetargu na świadczenie tych usług. Urząd Miasta Ruda Śląska (UM) podał, że umowa z wykonawcą została podpisana 17 maja br. Od momentu podpisania umowy rozpoczęło się dostarczanie mieszkańcom nowych pojemników. Dotychczas wykorzystywane są własnością firmy, która będzie kończyła współpracę z miastem. Nie zmieni się natomiast sama stawka opłaty śmieciowej – zastrzegł magistrat.

Wykonawca zajmie się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów – umowa na rok

Wyłoniona w przetargu firma – PreZero Service Południe – odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu miasta zajmować się będzie od 1 czerwca br. do 31 maja 2024 r. Równocześnie władze miasta pracują już nad kolejnym postępowaniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – zaznaczył UM. – W tym celu prowadzimy tzw. wstępne konsultacje rynkowe. Konsultacje mają na celu pomóc w określeniu wartości szacunkowej przyszłego zamówienia, a także opracowaniu niezbędnej dokumentacji postępowania. Tak, aby uzyskać najlepsze dostępne rozwiązania i dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty. Z zaproszenia do udziału w nich skorzystały dwa podmioty. Jesteśmy po pierwszych spotkaniach z nimi – powiedział Michał Pierończyk, prezydent miasta.

Magistrat wskazał także najważniejsze wyzwanie związane z wyborem nowej firmy, która będzie odbierać i zagospodarowywać odpady z Rudy Śląskiej. Jest nim przeprowadzenie płynnej wymiany pojemników na odpady. – Zmiana firmy odbierającej odpady to skomplikowana logistycznie operacja, jej częścią jest m.in. wymiana pojemników, którą trzeba przeprowadzić w taki sposób, aby mieszkańcy, w jak najmniejszym stopniu odczuli jej skutki. Wykonawca zapewnił nas, że dołoży ku temu wszelkich starań – podkreślił Jacek Morek, wiceprezydent miasta.

Zaplanowany proces wymiany pojemników i harmonogram odbioru odpadów

Cały proces wymiany pojemników został zaplanowany. Szczegółowy plan wymiany kubłów znajduje się na stronie internetowej https://bit.ly/3BvC0NB w zakładce „PreZero Service Południe”. Mieszkańcy z nowych pojemników będą mogli jednak korzystać dopiero po odebraniu dotychczasowych kubłów. Z kolei harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na kolejne miesiące zostaną opublikowane w najbliższym czasie na stronie internetowej miasta. Będą one dostępne także w aplikacji EcoHarmonogram – wskazał UM.

Od 1 czerwca, wraz z wyborem nowego wykonawcy, zmienią się także niektóre zasady odbioru odpadów. Jak wskazał magistrat zostały one określone uchwałą rady miasta podjętą jeszcze w grudniu ubiegłego roku. W ten sposób zmniejszona zostanie częstotliwość odbioru „u źródła” mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z zabudowy jednorodzinnej. Zmaleje ona z czterech do dwóch razy w roku. Z kolei w zabudowie wielorodzinnej zmniejszy się ona jednego razu w tygodniu do jednego razu na dwa tygodnie. Wprowadzony zostanie także limit odbieranych „u źródła” odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych. Wyniesie on do dwóch worków typu big-bag o pojemności 1 m³ każdy jeden raz w roku kalendarzowym. Przy tej okazji magistrat przypomniał też, że nadal obowiązywać będzie selektywna zbiórka popiołu. W tym celu na osiedlach ogrzewanych piecami pojawią się specjalne pojemniki na popiół, do których nie należy wrzucać innych frakcji odpadów.

Zmiana firmy zajmującej się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów i niezmieniona wysokość stawki opłaty

Mieszkańcy każdą ilość odpadów – za wyjątkiem odpadów zmieszanych – nadal będą mogli pozostawić w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Mieści się on przy ul. Noworudzkiej 8. Tam także można odbierać worki na odpady segregowane, w tym „bio”. Punkt jest czynny (za wyjątkiem dni wolnych od pracy): od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00, a w soboty 10:00-14:00.

Od lutego br. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkanych wynosi 37 zł miesięcznie od osoby. Pod warunkiem zbierania odpadów w sposób selektywny. W zabudowie jednorodzinnej przysługuje ulga za kompostowanie odpadów w przydomowym kompostowniku, wynosząca 2,5 zł od mieszkańca.

W przypadku właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, przykładowo za zadeklarowany pojemnik 120 l stawka miesięczna wynosi 26,8 zł w przypadku odpadów zbieranych selektywnie. Z kolei w przypadku domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ryczałtowa stawka roczna wynosi 206 zł dla odpadów segregowanych.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UM Ruda Śląska

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama