System naliczania opłaty śmieciowej

Nowy system naliczania opłaty śmieciowej w Warszawie

Rada m.st. Warszawy przyjęła propozycją określającą nowy system naliczania opłaty śmieciowej, czyli opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Jak zaznacza Urząd m.st. Warszawy (UM) zakłada on, że stawki mają być ustalane od gospodarstwa domowego i uzależnione od powierzchni mieszkania.

Zmieniony system naliczania opłaty śmieciowej w stolicy

Jak wskazuje stołeczny magistrat, nowy system naliczania opłaty śmieciowej opiera się na wyliczeniach uzależnionych od gospodarstwa domowego. Mieszkańcy domów jednorodzinnych zapłacą miesięcznie 107 zł. Jednak dla tych, którzy zdecydują się na kompostowanie, przewidziana jest ulga, dzięki której finalna opłata spadnie do 98 zł.

W zabudowie wielolokalowej wysokość opłaty będzie uzależniona od powierzchni lokalu mieszkalnego. W tym przypadku przewidziano pięć różnych stawek. Dla mieszkań o powierzchni do 30 m2 opłata będzie wynosić 52 zł; od 30,01 do 40 m2 – 77 zł; a w lokalach o powierzchni mieszącej się w przedziale od 40,01 do 60 m2 – 88 zł. W dalszej kolejności będzie to opłata w wysokości 94 zł w przypadku nieruchomości o powierzchni od 60,01 do 80 m2, a dla gospodarstw powyżej 80 m2 będzie to 99 zł.

Powyższe stawki zostały ustalone dla osób, które – zgodnie z wymogiem prawnym – będą odpady segregować. Natomiast ci, którzy będą to robić w sposób nieprawidłowy, opłata będzie podwyższona.

Stawki wyliczone według nowych zasad będą obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku – dodaje UM.

Nowy system naliczania opłaty śmieciowej i nowe korzyści

Nowy sposób naliczania opłat będzie przejrzysty i prosty w obsłudze. Propozycja zakłada, że wysokość stawki każdego miesiąca będzie stała, dzięki czemu każdy mieszkaniec będzie wiedział od razu jaką opłatę musi uiścić za wywóz odpadów. Potrzeba złożenia deklaracji wystąpi tylko w razie zmiany liczby gospodarstw domowych w nieruchomości – podkreśla magistrat.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama