Nowy RIPOK w Lubuskiem

Wczoraj (29 stycznia br.) odbyło się uroczyste otwarcie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie (woj. lubuskie). Zakończona inwestycja ma przyczynić się do uporządkowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w regionie.
 
Właścicielami Zakładu jest Łużycki Związek Gmin oraz 15 samorządów: Brody, Gozdnica, Gubin, Iłowa, Jasień, Lipinki Łużyckie, Lubsko, Łęknica, Trzebiel, Tuplice, Wymiarki, Żagań (miejska i wiejska) oraz Żary (miejska i wiejska).
 
P1294513
 
W ramach projektu pn. „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żagańskiego i żarskiego” powstała instalacja o przepustowości 72 tys. ton odpadów komunalnych rocznie. Wszystkie trafiające do ZZO Marszów odpady – zanim trafią na składowisko – zostaną poddane procesom sortowania, kompostowania, demontażu i kruszenia. Zakład wykorzystuje technologię mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, opierającą się na dwóch głównych segmentach: sortowni i kompostowni.
 
Pierwszy z tych obiektów jest wyposażony m.in. w przenośniki taśmowe, rozrywarkę do worków, sito bębnowe, separatory optyczne, balistyczny, ferromagnetyczny i nieferromagnetyczny oraz rozdrabniarki i prasę belującą. Dzięki temu z trafiających do sortowni odpadów (zarówno zmieszanych, jak i selektywnie zebranych) wybierane są surowce wtórne i frakcja biodegradowalna oraz produkowane jest paliwo alternatywne. Balast kierowany jest na składowisko.
 
P1294542
 
Z kolei do kompostowni trafiają odpady zielone i biodegradowalne. Tam poddawane są procesowi stabilizacji tlenowej – w ośmiu zamkniętych komorach. Powstały w tym procesie stabilizat może być wykorzystany do rekultywacji terenów zdegradowanych. Kompostownia posiada roczna przepustowość na poziomie 27 tys. ton odpadów.
 
Ostatnim etapem „odpadowej drogi” w ZZO Marszów jest trzyhektarowe składowisko. Na kwaterze deponowane są tylko te odpady, które nie nadają się do ponownego wykorzystania. Obiekt posiada potrójne uszczelnienie (sztuczna bariera geologiczna, folia PEHD i geowłóknina polietylowa), żwirową warstwę ochronno-filtracyjną, syste drenażowy do odprowadzania odcieków oraz system ujęcia i odprowadzania gazu składowiskowego.
 
Dzięki przedsięwzięciu o 39% mniej odpadów zostanie skierowanych na składowisko.
 
ZZO Marszów obejmuje łącznie 22 gminy z regionu, czyli łącznie około 200 tys. mieszkańców. Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego, Zakład będzie pełnił funkcję Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla regionu zachodniego woj. lubuskiego. Pierwsze odpady trafią do Zakładu już 2 lutego br.
 
Zadanie pochłonęło ponad 128 mln zł. Spółka uzyskała jednak dofinansowanie do inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko (59,3 mln zł). Wykonawcą projektu było konsorcjum firm Eggersmann Anlagenbau Kompoferm oraz Eggersmann Anlagenbau z Niemiec.
 
Fot. P. Szadziewicz
Tags

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama