Nowy odbiorca, nowe zasady

Stawki za odbiór odpadów w gminach (Bogdańca, Deszczna, Kłodawy, Lubiszyna i Santoka) należących do Związku Celowego Gmin MG-6 w Gorzowie Wlkp. pozostają bez zmian, modyfikacji ulegnie jedynie sposób prowadzenia selektywnej zbiórki. To główne postanowienia umowy zawartej 26 czerwca br. przez Związek z firmą Tonsmeier Zachód z Kiełcza, która wygrała przetarg na wywóz odpadów na terenie ZCG.
 odpadowepojemniki
Wysokość opłat dla mieszkańców gmin wynosi zatem 9 zł za osobę za odpady zbierane selektywnie oraz 14 zł dla tych, którzy nie segregują odpadów. Od 1 lipca br. zacznie też obowiązywać nowy system selektywnej zbiórki (na mocy uchwalonych zmian do regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach). W jego ramach mieszkańcy, którzy wybrali segregację odpadów, otrzymają worki na papier (niebieskie), plastik i metale (żółte), szkło (zielone) i odpady zielone (brązowe) oraz pojemnik na pozostałe odpady zmieszane.
 
Na podstawie: www.zcg.net.pl
 

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu