nowy kompaktor

Nowy kompaktor na wyposażeniu Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów

Krośnieński Holding Komunalny (KHK) poinformował, że kupił nowy kompaktor do zagęszczania odpadów na składowisku. Zastąpi on obecnie używany sprzęt. Ma zapewnić właściwą gospodarkę odpadami na składowisku przez kolejne lata.

Nowy kompaktor w krośnieńskim centrum odpadowym

Nowy kompaktor trafił na wyposażenie Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów (RCOO), gdzie jest wykorzystywany do pracy na składowisku odpadów.

Zakup nowego kompaktora był konieczny ze względu na duże wyeksploatowanie obecnego sprzętu, który na krośnieńskim składowisku pracuje od 2006 r. – tłumaczy KHK.

– Kompaktor do zagęszczania odpadów jest niezwykle istotnym narzędziem w procesie składowania odpadów. Przede wszystkim umożliwia skuteczne zagęszczanie i redukcję objętości składowanych odpadów, co wydłuża okres eksploatacji składowiska – mówi Dorota Kornasiewicz, kierownik RCOO.

Zakupiony sprzęt wykorzystywany jest do zagęszczania odpadów na krośnieńskim składowisku. Obiekt, jak zaznacza KHK, w coraz mniejszym stopniu, ale nadal jest i będzie eksploatowany.

– Mimo że jesteśmy nastawieni na maksymalizację recyklingu i odzysku surowców wtórnych, to jednak zakup nowego kompaktora był niezbędny do efektywnego wykorzystywania naszego składowiska. Mamy przed sobą jeszcze kilkuletnią perspektywę jego eksploatacji i właściwe postępowanie z trafiającymi tam odpadami jest naszym priorytetem – mówi Janusz Fic, prezes KHK.

Według Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE z maja 2018 r., która wyznacza kierunek gospodarki odpadami, państwa członkowskie Wspólnoty do 2035 r. zobowiązane są do zagwarantowania, by na składowiska odpadów komunalnych nie trafiało więcej niż 10% ilości wytwarzanych odpadów – dodaje krośnieńska spółka.

Składowanie ograniczane, ale wciąż potrzebne

– Gospodarka odpadami będzie się przeobrażać w kierunku zdecydowanego ograniczenia składowania odpadów, ale jednak w kolejnych latach składowanie będzie jeszcze konieczne i dlatego musimy dobrze się do tego przygotować – podkreśla prezes KHK.

Nowy kompaktor kosztował 1,5 mln zł (netto). Został on kupiony w ramach projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – III etap”. Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. KHK

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu