Nowy element OUOW

Nowy element OUOW, czyli Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych

Kwatera Południowa stanowiąca nowy element OUOW, czyli Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most, to największa inwestycja KGHM Polska Miedź (KGHM) od 2018 r. Rozbudowa obiektu, mimo pandemii, została ukończona siedem miesięcy przed terminem. Żelazny Most jest teraz największym, a zarazem najlepiej monitorowanym obiektem w Europie oraz jednym z największych na świecie. To kluczowy element w procesie produkcji miedzi – podkreślił KGHM.

Kwatera Południowa – nowy element OUOW Żelazny Most

To innowacyjne rozwiązania w trosce o bezpieczeństwo. To kluczowy element w procesie produkcji miedzi. Zrobiliśmy olbrzymi krok do tego, aby ciągle uczestniczyć i wygrywać w tej globalnej grze. Miedź ma przed sobą świetny czas. Robimy wszystko, aby go jak najlepiej wykorzystać. Nasze wyniki, inwestycje takie, jak Kwatera Południowa Żelaznego Mostu – pokazują, że robimy to dobrze – powiedział Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź S.A.

Zlokalizowany na Dolnym Śląsku OUOW to – według KGHM – najlepiej monitorowany w Europie zbiornik odpadów poprodukcyjnych, do którego trafiają odpady poflotacyjne z zakładów firmy. Wraz z dobudowaną do obiektu głównego tzw. Kwaterą Południową, całość zajmuje obszar ponad 2000 ha. Zbiornik otoczony jest ze wszystkich stron zaporami ziemnymi o łącznej długości przekraczającej 20 km oraz wysokości od 54 do 76 m. W ciągu roku do obiektu trafia ok. 30 mln ton odpadów poflotacyjnych.

Nowy element OUOW i technologia odpadów zagęszczonych

Ze względu na znacznie mniejszą, z porównaniu z obiektem głównym, powierzchnię Kwatery Południowej, zastosowano w tej części technologię odpadów zagęszczonych. To rewolucyjna metoda z punktu widzenia rozwoju i dalszej eksploatacji OUOW. W obiekcie głównym stosowana jest technologia namywu metodą „do środka”. Odpady flotacyjne dostarczane są z zakładów przeróbczych hydrotransportem. Dostarczona do OUOW zawiesina odpadów kierowana jest do rurociągów rozprowadzających usytuowanych na koronie zapór obiektu, z których rurociągami zrzucana jest do jego wnętrza. Materiał gruboziarnisty wykorzystywany jest do nadbudowy kolejnych pięter OUOW. Materiał drobnoziarnisty uszczelnia dno czaszy OUOW. Obiekt wznoszony jest wyłącznie przy wykorzystaniu „odpadów” poflotacyjnych bez konieczności dowożenia dodatkowych materiałów – tłumaczy KGHM.

Zapora podstawowa Kwatery Południowej wybudowana została metodą „na zewnątrz” (downstream). W obszarze zapór Kwatery Południowej wykonano uszczelnienie i wybudowano warstwy drenażowe, co zapewni odbiór wody ociekającej z odpadów i jej zawrócenie do zamkniętego systemu obiegu. Nowa technologia ogranicza straty wody i infiltrację w podłoże – dodaje KGHM.

Przy kwaterze powstała stacja segregacji i zagęszczania odpadów, której zadaniem jest selekcja odpadów. Materiał gruboziarnisty zostanie wykorzystany do budowy korpusów zapór, a drobnoziarnisty, po procesie zagęszczania, zostanie zagospodarowany wewnątrz Kwatery. Wykorzystanie takiej technologii pozwala na efektywne wykorzystanie powierzchni obiektu, nie wymaga dużego akwenu, lecz jedynie niewielkiego zbiornika do ujmowania wody odciekającej z odpadów. Zagęszczenie odpadów i w efekcie ograniczenie ilości wody w akwenie znacznie zwiększa bezpieczeństwo obiektu.

Co objęte jest monitoringiem?

Zbiornik jest nieustannie monitorowany – podkreśla KGHM i dodaje, że stały monitoring OUOW obejmuje szereg procesów decydujących o bezpieczeństwie użytkowania obiektu i ewentualnych zagrożeniach dla terenów przyległych oraz środowiska. Zakres monitoringu obiektu i środowiska w jego otoczeniu obejmuje: badanie wielkości opadu atmosferycznego, badanie substancji i parametrów wskaźnikowych w wodach powierzchniowych, odciekowych i podziemnych. Prowadzone są również pomiar poziomu wód podziemnych w otworach obserwacyjnych, kontrola osiadania powierzchni OUOW w oparciu o ustalone repery, a także pomiar objętości wód odciekowych. Do tego dochodzi monitoring: sejsmiczny, powietrza atmosferycznego, gleb i roślin, stanu zdrowotnego zwierząt i hałasu. Prowadzone jest również rozpoznanie geologiczne rejonu OUOW, w ramach którego wykonywane są: badania terenowe, pobory prób do badań laboratoryjnych, badania geofizyczne w oparciu o otwory rozpoznawcze, sondowania statyczne, piezometry otwarte i strunowe, inklinometry, studnie drenażowe i odciążające, profile elektrooporowe.

Nowy element OUOW z zastosowaniem najbezpieczniejszego wariantu

Żelazny Most w pełni zabezpiecza otoczenie naturalne przed wodą gromadzoną w zbiorniku – podkreśla KGHM. Koncern dodaje, że przy rozbudowie obiektu o Kwaterę Południową zrealizowano najbezpieczniejszy wariant konstrukcji oraz uszczelniania zapór, zarówno pod względem hydrotechnicznym, jak i środowiskowym.

Na podstawie media.kghm.com

fot. KGHM Polska Miedź

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny