Nowelizacja z podpisem

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o bateriach i akumulatorach. Nowe przepisy usprawnią głównie działalność małych przedsiębiorców, wprowadzających na rynek w ciągu roku do 1 kg baterii i akumulatorów przenośnych. Będą oni zwolnieni z obowiązków w zakresie osiągania wymaganych poziomów zbierania zużytych baterii i akumulatorów, a także uiszczania opłaty produktowej. Ponadto nie będą musieli organizować i finansować przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych urządzeń ani zawierać umów ze zbierającymi zużyte baterie i akumulatory oraz z prowadzącymi zakład ich przetwarzania.
 
Nowelizacja doprecyzowuje też regulacje dotyczące działalności podmiotów, które pośredniczą w realizacji obowiązków nałożonych na wprowadzających baterie i akumulatory. Firmy te będą musiały mieć wdrożony system zarządzania środowiskowego, zgodny z wymogami systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) lub normą ISO 14001, a także uzyskać wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.
 
Ustawa ta uzupełnia wdrożenie postanowień Dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywę 91/157/EWG.
 
Nowe prawo wejdzie w życie od 1 stycznia 2015 r.
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl
Fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny