Nowelizacja ustawy śmieciowej i edukacja ekologiczna

Nowelizacja ustawy śmieciowej i edukacja ekologiczna

Nowelizacja ustawy śmieciowej i edukacja ekologiczna tematem szkoleń. Resort środowiska od miesięcy pracował nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a jej przepisy zdają się po raz kolejny rewolucjonizować dotychczasowy – nomen omen – „porządek” panujący dotąd w branży odpadowej. Jedną z bardziej kontrowersyjnych zmian jest zniesienie obowiązku regionalizacji w zakresie zagospodarowania bioodpadów, odpadów zmieszanych oraz pozostałości z sortowania i z procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania.

Nowelizacja ustawy śmieciowej i edukacja ekologiczna – szkolenia firmy Ekorum

Nowością jest też możliwość zwiększenia opłaty „śmieciowej” dla tych mieszkańców, którzy nie segregują odpadów – na poziomie minimum dwukrotności wysokości opłaty za odbiór odpadów zebranych w sposób selektywny. Jak odnaleźć się w gąszczu wprowadzonych zmian? Jak je wdrożyć na lokalnym gruncie? Jakie konsekwencje – zarówno prawne, jak i finansowe – niesie za sobą przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy „czystościowej”? – na tego typu pytania będzie można poszukać odpowiedzi podczas szkolenia pt. „Nowelizacja ustawy czystościowej”, które odbędzie się 17 września 2019 r. w Poznaniu.

nowelizacja ustawy czystościowejedukacja ekologiczna

Organizator tego szkolenia – firma Ekorum – przygotował jeszcze jedną propozycję dla tych, którym na sercu leży zorganizowanie optymalnego systemu gospodarki odpadami w gminie, a co istotne – przynoszącego efekty w postaci coraz lepszych wyników w zakresie selektywnej zbiórki „u źródła”. Jak zatem skutecznie prowadzić edukację odpadową wśród lokalnej społeczności by osiągnąć pożądaną efektywność segregacji odpadów? Jak dostosować narzędzia komunikacji z mieszkańcami do lokalnych uwarunkowań i zasobności gminnego portfela? Jak sporządzić informację prasową lub stanąć oko w oko z kamerą? – m.in. na tego typu pytania ma dać odpowiedź organizowane 18 września br. w Poznaniu szkolenie. Warsztatowa formuła tego spotkania będzie sprzyjała wymianie wiedzy i doświadczeń na tym polu, a zdobyte umiejętności pozwolą na praktyczne wdrożenie działań ekoedukacyjnych na lokalnym gruncie.

Więcej szczegółów na internetowej stronie organizatora.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Ekorum

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

 

reklama