Nowe zasady gospodarki odpadami

Nowe zasady gospodarki odpadami w Legnicy

Od 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie nowe przepisy, które dotyczą gospodarowania odpadami komunalnymi. Od tego momentu każdy legniczanin będzie miał obowiązek segregowania odpadów. Na poniedziałkowej (25. listopada) sesji Rada Miejska Legnicy przyjęła pakiet sześciu uchwał, dotyczących zmian w gospodarce odpadami komunalnymi – poinformował Urząd Miasta Legnica (UM).

Nowe zasady gospodarki odpadami – obowiązkowa segregacja do pięciu pojemników

Jak wskazuje legnicki magistrat, od 1. stycznia 2020 r. każdy – zarówno w nieruchomościach mieszkalnych, jak i w firmach – będzie miał obowiązek prowadzić selektywną zbiórkę odpadów. Za jej brak nakładana będzie podwyższona opłata w wysokości dwukrotnej wartości stawek podstawowych.

Od początku nowego roku odpady będą zbierane w sposób selektywny w podziale na pięć frakcji, a nie jak obecnie na trzy. Oznacza to, że odpady będzie trzeba wrzucać do pięciu pojemników – niebieskiego (na papier, w tym tekturę), żółtego (na metale i tworzywa sztuczne), zielonego (na szkło), brązowego (na bioodpady) i czarnego (bądź pomarańczowego i niemalowanego/cynkowanego) na odpady zmieszane.

W Legnicy dotychczas to właściciel nieruchomości miał obowiązek zapewnienia pojemników na odpady i ponoszenia kosztów ich dzierżawy. Obecnie, na mocy uchwały, obowiązek ten przejęła na siebie gmina, która będzie go wypełniać poprzez firmę, która wygra przetarg na odbiór odpadów komunalnych. Dotyczy to nieruchomości zamieszkanych oraz mieszanych, gdzie są lokale mieszkalne i usługowe.

Zasady gospodarki odpadami w Legnicy – firmy zdecydują same

W nowych uwarunkowaniach właściciele nieruchomości jednorodzinnych będą mogli zadeklarować prowadzenie kompostownika. Oznaczać to będzie opłatę za gospodarowanie odpadami o 3,5 zł miesięcznie niższą dla każdego mieszkańca.

Nowe zasady gospodarki odpadami w Legnicy przewidują także, zmiany w harmonogramie odbioru odpadów. Od nowego roku bioodpady odbierane będą raz w tygodniu, przez cały rok.

Legnicki magistrat wskazuje, że obecnie szkło jest zbierane w systemie gniazdowym w wybranych punktach w mieście lub workowym dla zabudowy jednorodzinnej. Jednak wg nowych reguł, każdy właściciel nieruchomości będzie musiał mieć na swoim wyposażeniu pojemnik lub worek na szkło.

Nowe zasady gospodarki odpadami przewidują, że firmy będą mogły podejmować decyzję, czy chcą być w gminnym systemie odbioru odpadów, czy same wybiorą firmę, która odbierze od nich odpady.

Nowe zasady gospodarki odpadami – rosną stawki opłaty śmieciowej

Od 1 stycznia 2020 r. stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 21,8 zł miesięcznie na mieszkańca. Zawiera ona w sobie m.in.: koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, dostarczaniem, wymianą i utrzymywaniem pojemników (lub worków), a także zbiórek akcyjnych odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów. Ponadto uwzględnia ona koszty funkcjonowania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-ów) i miejskich punktów zbiórki elektroodpadów oraz likwidacji dzikich wysypisk odpadów.

Zmiany systemu, a jednocześnie zmiana wysokości opłat wynika z rozwiązań ustawowych i rosnących kosztów. Jestem ostatni, kto chciałby nakładać na mieszkańców wyższe opłaty. Gdyby nie zmiany ustawowe na szczeblu rządowym, nie podnosilibyśmy ich. Pieniądze z opłat mogą być przeznaczone wyłącznie na cele związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, nie na jakiekolwiek inne – przekonywał Tadeusz Krzakowski, prezydent Legnicy.

Magistrat zwraca uwagę, że wiele miast ustanowiło wyższą stawkę za odbiór i zagospodarowanie odpadów posegregowanych przez mieszkańców. Na przykład w Wałbrzychu opłata wyniesie 27 zł, w Jeleniej Górze tyle samo, a w Krakowie 26 zł. Z kolei w Katowicach będzie to 21,3 zł, w Józefowie – 32 zł, a w Mysłowicach 25 zł.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Legnica

fot. UM Legnica

reklama

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

 

reklama