stawki opłaty śmieciowej

Nowe stawki opłaty śmieciowej we Włocławku

Od 1 lutego 2019 r. we Włocławku obowiązywać będą nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi – poinformował Urząd Miasta Włocławek (UM).

Nowe stawki we wskazanych poniżej wysokościach zostały przyjęte Uchwałą Rady Miasta Włocławek z 20 grudnia 2018 r.

Zróżnicowane stawki opłaty śmieciowej w zależności od rodzaju zabudowy

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana od gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej będzie uzależniona od liczby osób pozostających w gospodarstwie. W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego opłata wyniesie 34 zł miesięcznie. Gospodarstwo domowe dwuosobowe zapłaci 65 zł miesięcznie, trzyosobowe – 94 zł, a gospodarstwo domowe z większą liczbą osób – 120 zł miesięcznie.

Włocławski magistrat podał także, jaka będzie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny. Wysokość opłaty będzie o połowę niższa niż w przypadku odbioru odpadów zmieszanych. Będzie ona miesięcznie wynosić w gospodarstwie jednoosobowym – 17 zł, w dwuosobowym – 33 zł, w trzyosobowym – 47 zł i 60 zł w przypadku gospodarstwa liczącego cztery osoby i więcej.

Włocławski UM poinformował również ile kosztować będzie gospodarka odpadami w zabudowie wielolokalowej. Koszt dla gospodarstwa domowego jednoosobowego w wyniesie 30 zł miesięcznie. Dla gospodarstwa dwuosobowego będzie to 58 zł miesięcznie, a dla trzyosobowego – 83 zł. Budżet gospodarstwa domowego liczącego cztery osoby i powyżej, z tytułu gospodarowania odpadami, będzie co miesiąc obciążany kwotą 106 zł miesięcznie.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie, jaką ponosić będzie gospodarstwo domowe także w przypadku zabudowy wielolokalowej będzie o połowę niższa niż w przypadku zabudowy jednorodzinnej. W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego wyniesie ona 15 zł miesięcznie, w gospodarstwie dwuosobowym będzie to 29 zł, a w trzyosobowym – 42 zł miesięcznie. Dla gospodarstwa domowego liczącego cztery osoby i więcej koszt miesięczny wyniesie 53 zł.

Więcej informacji na ten temat, w tym także wyjaśnienia skąd bierze się zróżnicowanie stawek można znaleźć na stronie www.zbierajselektywnie.pl.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Włocławek

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny