Nowe stawki opłaty śmieciowej

Nowe stawki opłaty śmieciowej w Białymstoku

Od 1 marca br. – zgodnie z grudniową uchwałą Rady Miasta Białystok – w stolicy Podlasia obowiązywać będą nowe stawki miesięcznych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – informuje Urząd Miejski w Białymstoku (UM).

Od marca w Białymstoku nowe stawki opłaty śmieciowej

Jak zaznacza białostocki magistrat, przyczyną tych zmian jest konieczność zapewnienia samobilansowania się systemu gospodarki odpadami w gminie, co wynika z przepisów prawa. 15 stycznia br. Rada Miasta Białystok przyjęła natomiast uchwałę, która pozwoli najstarszym, żyjącym samotnie emerytom obniżyć wysokość opłaty śmieciowej.

Obowiązujące w Białymstoku od 2013 r. stawki za wywóz odpadów zależne są nie od liczby mieszkańców gospodarstwa domowego, lecz od powierzchni lokalu mieszkalnego. Obecnie, przy zbiórce selektywnej i powierzchni mieszkania wynoszącej do 40 m2 mieszkańcy płacą 9 zł miesięcznie, a przy powierzchni mieszczącej się w przedziale 40,01-80 m2 – 21 zł, zaś w przypadku powierzchni większej niż 80 m2 – 29 zł na miesiąc. W sytuacji, gdy selektywna zbiórka nie jest prowadzona opłaty są dwa razy wyższe.

Jak wskazuje UM, uchwalone w grudniu nowe stawki opłaty śmieciowej wynoszą odpowiednio: 16 zł, 36 zł i 45 zł miesięcznie, co oznacza wzrost od 7 do 16 zł, w zależności od wielkości zajmowanego lokalu. Magistrat tłumaczy, że są to stawki opłaty dla zbiórki selektywnej, bowiem zgodnie z przepisami aktualnie wszyscy mieszkańcy mają obowiązek segregowania odpadów. W sytuacji, gdy zostanie stwierdzone, że ktoś nie zbiera odpadów w sposób selektywny, to wówczas zapłaci stawkę podwójną.

Ulgi dla wielodzietnych rodzin, za posiadanie kompostownika i program osłonowy

Ulgę w wysokości opłaty można dostać za posiadanie kompostownika na bioodpady. Może ona wynieść – odpowiednio do wielkości lokalu – od 1 do 3 zł miesięcznie. Z kolei na dodatkową ulgę liczyć mogą wspólnie zamieszkujące rodziny spełniające kryteria karty dużej rodziny oraz osoby gorzej sytuowane (korzystające z opieki społecznej).

Radni przyjęli też uchwałę regulującą zasady programu osłonowego na lata 2020-2021. Ma on pozwolić na zmniejszenie wysokości opłaty za odpady najstarszym, żyjącym samotnie emerytom. Jednak aby móc skorzystać z tej ulgi seniorzy muszą spełniać odpowiednie kryteria. Należą do nich: mieszkanie w pojedynkę w mieszkaniu o powierzchni ponad 40 m2 (czyli druga i trzecia stawka), segregować odpady, mieć niewysoki dochód i nie korzystać z innych form pomocy uwzględniających zmniejszenie wydatków za odbiór odpadów komunalnych. Dla uzyskania ulgi, która będzie wynosiła połowę stawki, trzeba będzie złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – dodaje UM.

Nowe stawki opłaty śmieciowej w Białymstoku – co z nieruchomościami niezamieszkanymi, mieszanymi… ?

Właściciele nieruchomości niezamieszkanych, którzy chcą, aby Gmina Białystok odbierała odpady z ich nieruchomości po 29 lutego 2020 r., powinni złożyć w terminie od 17 stycznia do 21 lutego pisemną zgodę na przystąpienie do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z nową deklaracją. Jeśli tego nie zrobią, gmina zaprzestanie odbierania odpadów komunalnych z ich nieruchomości.

Z kolei właściciele nieruchomości „mieszanych”, tj. w części zamieszkanych a w części niezamieszkanych, pozostają obligatoryjnie objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W takim przypadku należy jednak do 10 kwietnia 2020 r. złożyć nowe deklaracje obowiązujące od marca – przypomina UM.

Z kolei właściciele nieruchomości zamieszkanych, którzy dotychczas deklarowali nieselektywny sposób gromadzenia odpadów, również mają obowiązek złożenia nowych deklaracji począwszy od 1 marca 2020 r. ze wskazaniem stawki opłaty obowiązującej dla zbiórki selektywnej.

Dokumenty w powyższych sprawach należy składać w Departamencie Finansów Miasta UM w Referacie Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi.

Na podstawie www.bialystok.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

partner portalu

reklama

reklama

reklama