rozporządzenie bateryjne

Nowe rozporządzenie bateryjne, system kaucyjny i odpowiedzialność producentów tekstyliów

Spółka Asekol – Partner portalu sozosfera.pl – przygotowała informację o pracach legislacyjnych związanych z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Przegląd ten dotyczy najważniejszych – wg wspomnianej firmy – wdrażanych i projektowanych zmian w prawie odpadowym. Obejmuje on nowe rozporządzenie bateryjne, wprowadzenie systemu kaucyjnego i rozszerzoną odpowiedzialność producentów w zakresie tekstyliów.

Nowe rozporządzenie bateryjne

28 lipca 2023 r., w oficjalnym dzienniku europejskim zostało opublikowane nowe rozporządzenie bateryjne – zauważa firma. Wspomniane rozporządzenie zaczęło obowiązywać wprost we wszystkich krajach członkowskich po 20 dniach od opublikowania. Partner Portalu zwraca uwagę, że nie jest to dyrektywa, która wymaga implementacji w każdym kraju, co trwa nieraz nawet kilka lat, lecz rozporządzenie, które wchodzi w życie w tym samym kształcie we wszystkich krajach Unii Europejskiej (UE) bez konieczności implementacji przepisów.

Nowe rozporządzenie bateryjne zmieni zupełnie gospodarowanie odpadami zużytych baterii oraz obowiązki wprowadzających i produkujących baterie. Prace nad tym aktem prawnym trwały kilka lat. Firma Asekol podkreśla, że jako członek europejskiego stowarzyszenia EUCOBAT (jedyny podmiot z Polski) uczestniczyła w pracach nad tym dokumentem i przekazywała swoje uwagi na każdym etapie procesu legislacyjnego.

System kaucyjny w Polsce – ustawa skierowana do podpisu Prezydenta RP

Asekol doniósł, że ustawa wprowadzająca kolejne zmiany w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz w niektórych innych ustawach, na mocy której w Polsce ma zostać wdrożony system kaucyjny przeszła przez Senat. 28 lipca br. senatorowie przegłosowali przyjęcie ustawy wraz z poprawkami.

Ustawa określa wymagania dotyczące utworzenia i prowadzenia od 1 stycznia 2025 r. systemu kaucyjnego. Będzie on obejmował jednorazowe butelki z plastiku o pojemności do 3 l, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 l oraz metalowe puszki o pojemności do 1 l. Ustawa nakłada minimalne poziomy zbierania dla butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 l, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych. W 2025 r. poziom ten będzie wynosił 77%. Z obowiązku tego wyłączone są szklane lub metalowe butelki na napoje, których zakrętki i wieczka są wykonane z tworzyw sztucznych. Kaucję za opakowania, według nowelizacji przepisów, pobierać będzie punkt sprzedaży detalicznej. Ustawa wróciła do Sejmu, gdzie poprawki Senatu zostały odrzucone przez większość sejmową. Teraz ustawa trafi do podpisu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Tekstylia i odpowiedzialność producentów

5 lipca br. Komisja Europejska (KE) zaproponowała przepisy, które nałożą na producentów odpowiedzialność za pełny cykl życia wyrobów włókienniczych. Komisja zapewniła, że przedstawiona propozycja jest zgodna ze zobowiązaniem przyjętym w strategii UE na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych o obiegu zamkniętym”.

Według proponowanych regulacji, producenci będą musieli pokryć koszty gospodarowania odpadami włókienniczymi. Ma to być rozwiązanie analogiczne do przyjętych w zakresie elektrosprzętu, baterii czy opakowań. Powinno to stanowić zachętę do redukowania ilości odpadów i domykania obiegu wyrobów włókienniczych. Firma Asekol zwraca uwagę, że rozwiązanie prawdopodobnie wpłynie też na koszty zakupu nowych ubrań, butów czy innych tekstyliów.

Proponowane przepisy mają ułatwić wdrożenie w państwach członkowskich wymogu selektywnego zbierania wyrobów włókienniczych od 2025 r. Celem nowych regulacji ma być także promocja, badania i rozwój innowacyjnych technologii gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w sektorze włókienniczym.

Ma też zostać wprowadzony mechanizm zakazu wywożenia zużytej odzieży do krajów, w których nie ma systemów zagospodarowania tych odpadów. Jest szansa, że dzięki tym przepisom uda się uniknąć powstawania „pustyń ciuchowych” w Afryce czy Ameryce Południowej.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Asekol

Informacja opublikowana w ramach współpracy z firmą Asekol PL Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. – Partnerem portalu

Czyste Sołectwo

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny