PSZOK-i

Nowe PSZOK-i z unijnym dofinansowaniem

Gminy Milanówek, Stara Kornica i Zatory zainwestują w budowę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-ów) – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM).

Działania gmin na rzecz poprawy systemu gospodarowania odpadami i wzmocnienia selektywnego ich zbierania wesprą środki unijne.

Na Mazowszu będą nowe PSZOK-i

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych powstają z potrzeby dbania o środowisko i odpowiedzialności za miejsce, w którym żyjemy. Właściwa gospodarka odpadami ma znaczenie dla ochrony przyrody i podnosi standard życia lokalnych społeczności. Gminy zagospodarują większą ilość odpadów, zwłaszcza tych niebezpiecznych i budowlanych, które często trafiały na tak zwane dzikie wysypiska – podkreśla Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa.

PSZOK w gminie Milanówek za 780 tys. zł

W gminie Milanówek PSZOK powstanie dzięki wsparciu unijnemu w wysokości blisko 430 tys. zł. Przedsięwzięcie obejmie m.in.: zakup kontenera socjalno-biurowego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla pracownika obsługującego PSZOK oraz magazynu kontenerowego, w którym gromadzone będą odpady niebezpieczne i elektroodpady. Powstanie też wiata z kontenerami na: szkło budowlane, papier i tekturę, tworzywa sztuczne, odpady metalowe, biodegradowalne i wielkogabarytowe, np. meble.
Na terenie PSZOK-u wydzielone zostanie również pomieszczenie na „drugie życie odpadu”. Trafią tu zużyte, ale nadal sprawne przedmioty użytkowe, które mogą zostać ponownie wykorzystane. Oprócz tego na terenie PSZOK-u zostaną ustawione pojemniki na: odzież i tekstylia, gruz betonowy, gruz ceglany, odpady ceramiczne, popioły oraz szkło białe i kolorowe. Inwestycja zakłada również wykonanie przyłączy – wodnego, kanalizacyjnego i elektryczne. Dzięki funduszom unijnym możliwe będzie także wybudowanie dróg wewnętrznych i chodników oraz placu manewrowego z miejscami parkingowymi. Zamontowana zostanie również waga samochodowa. Całkowita wartość projektu oszacowana została na 780 tys. zł.

Nowe PSZOK-i w gminach Nowa Kornica i Zatory

Dzięki unijnemu wsparciu PSZOK powstanie również w Nowej Kornicy. Jak podaje UMWM, na utwardzonym placu pojawią się kontenery i pojemniki oraz wiata z magazynem podzielonym na pięć boksów. Jeden z nich będzie służył jako punkt napraw, a w drugim będą składowane odpady niebezpieczne np. akumulatory i baterie, leki i chemikalia. Pozostałe trzy boksy (bez drzwi) przeznaczone będą do przechowywania zużytego sprzętu AGD i RTV, mebli i odpadów wielkogabarytowych, w tym nadających się do ponownego użycia, odzieży i tekstyliów. W ramach inwestycji na terenie PSZOK-u zainstalowana zostanie również waga samochodowa. Powstaną miejsca parkingowe oraz zaplecze socjalnobiurowe. Punkt zostanie podłączony do sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągowej oraz oświetleniowej i do system monitoringu. Projekt będzie kosztował niespełna 575 tys. zł, a dofinansowanie wyniesie ponad 415 tys. zł.

Z kolei w gminie Zatory budowa PSZOK-u będzie kosztowała blisko 500 tys. zł, a unijne dofinansowanie wyniesie niemal 385 tys. zł. Punkt będzie uzupełnieniem funkcjonującego na terenie gminy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Inwestycja obejmie: utwardzenie powierzchni, zakup i montaż wiaty magazynowej na odpady i otwartych kontenerów oraz zakup wagi samochodowej. Pojawią się też magazyny do przechowywania odpadów niebezpiecznych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz do magazynowania odpadów i przedmiotów przeznaczonych do ponownego użycia. Pracownicy otrzymają kontener socjalny. Powstaną instalacje: kanalizacyjna, elektryczna, oświetleniowa, monitoringowa oraz alarmowa. Na PSZOK-u w gminie Zatory zlokalizowana zostanie również ścieżka edukacyjna z nasadzeniem zieleni, ławkami, tablicami edukacyjnymi i informacyjnymi.

Umowy o dofinansowanie projektów podpisali członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

Na podstawie www.mazovia.pl

fot. UMWM

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

partner medialny