Nowe PSZOK-i już działają!

Od 2 września br. mieszkańcy gmin Bojanowo, Jutrosin, Poniec i Wijewo, zrzeszonych w Komunalnym Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, mogą korzystać z nowo otwartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). W miejscach tych będą mogli nieodpłatnie pozostawić posegregowane wcześniej odpady.
 
Uruchomienie tego typu obiektów ułatwi właścicielom nieruchomości pozbycie się odpadów, które albo stanowią cenny surowiec wtórny (np. makulatura, szkło, plastik), albo są niebezpieczne dla środowiska (baterie, lampy fluorescencyjne, niewykorzystane leki itp.).
 
 Pszok-i 028Pszok-i 030
 
Władze Związku przypominają, iż bez względu na to, czy mieszkańcy zadeklarowali prowadzenie selektywnej zbiórki, czy też nie, wszyscy mają obowiązek wysegregowania ze strumienia odpadów wytwarzanych „u źródła” odpadów zielonych, przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon czy odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Te z kolei winny trafić do PSZOK-ów lub innych miejsc do tego przeznaczonych.
Pszok-i 034Pszok-i 037
 
W PSZOK-ach nie będą przyjmowane odpady pochodzące z działalności gospodarczej, w tym z gospodarstw rolnych, np. opony ciągnikowe, opony od samochodów ciężarowych, folia od kiszonki oraz odpady niebezpieczne typu eternit.
 
Na podstawie: http://kzgrl.pl
fot. 5 x Archiwum KZGRL
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu