Nowe pojemniki do selektywnej zbiórki

Nowe pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów i tablice informacyjne

Urząd Miasta Torunia (UM) poinformował, że w grodzie Kopernika pojawiły się nowe pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Miasto wzbogaciło się także o tablice informujące o zasadach segregacji. Zostaną one rozstawione w boksach śmietnikowych w zabudowie wielorodzinnej.

Pojemniki do selektywnej zbiórki i tablice informacyjne zakupione dla Torunia

Zakupów dokonano by uzupełnić system zbiórki odpadów organizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Toruniu (MPO). Zakupionych zostało 485 pojemników i 500 tablic informacyjnych.

Jak informuje toruński magistrat, pojemniki trafią do altan śmietnikowych, zlokalizowanych na nieruchomościach objętych gminnym systemem odbioru, w zabudowie wielorodzinnej. Jednocześnie UM zaznacza, że po zakończeniu bieżącej umowy na odbiór odpadów, pojemniki zostaną przekazane podmiotowi, który będzie realizował tę usługę po 2019 r.

Toruński magistrat tłumaczy, że wszystkie pojemniki stosowane dotąd do łącznego zbierania papieru, tworzyw sztucznych i metali, czyli tzw. „odpadów suchych” zostaną zastąpione przez nowe pojemniki służące do oddzielnego zbierania ww. frakcji. Działanie to ma na celu dostosowanie systemu zbierania odpadów w Toruniu do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji.

Na podstawie www.torun.pl

fot. UM Torunia

reklama

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

 

reklama